Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 76-87

Article title

Konsument w centrach handlowych województwa śląskiego

Content

Title variants

EN
In shopping centres of the Silesian voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest rozpoznanie sytuacji na rynku centrów handlowych województwa śląskiego w ujęciu podmiotowym. W szczególności skoncentrowano się na scharakteryzowaniu centrów handlowych funkcjonujących w woj. śląskim i utworzeniu portretu demograficzno-ekonomicznego śląskiego konsumenta. Ponadto dokonano oceny wybranych aspektów zachowań badanych mieszkańców Śląska, w tym m.in. ich zakupów realizowanych w centrach handlowych. W artykule wykorzystano informacje wtórne (m.in. GfK, Colliers International, GUS) oraz informacje pierwotne z badań realizowanych w ramach działalności statutowej Katedry Rynku i Konsumpcji UE w Katowicach.
EN
The aim of the article is to identify entities that function on the market of shopping centres in the Silesian voivodeship. In the article characteristics of shopping centres that function on this area is presented along with a demographic and economic portrait of a Silesian consumer. Moreover, shopping done by inhabitants of Silesia in shopping centres is discussed. Additionally, respondents’ opinions on the amount of shopping centres in their places of residence are given. The article employs secondary data (provided, inter alia, by GfK, Colliers International, GUS) and primary information obtained while carrying out the research by the Department of Markets and Consumption.

Year

Volume

302

Pages

76-87

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Celińska-Janowicz D. (2011), Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej - nie tylko imitacja [w:] I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. XXIV. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149-156.
 • Colliers International (2015), Rynek centrów handlowych w polskich aglomeracjach. Górny Śląsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Colliers International.
 • Colliers International (2016), Polska, Market Insights. Raport Roczny 2016, Colliers International.
 • GfK Polonia (2015), GfK Purchasing Power Europa 2015, GfK Polonia.
 • IBRKK (2011), Handel Wewnętrzny w Polsce 2006-2011, IBRKK, Warszawa.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Kucharska B. (2015), Konsument w sieci handlu detalicznego w województwie śląskim - nowa perspektywa, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 299-309.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016a), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2), s. 87-101.
 • Maciejewski G. (2016b), Konsument w przestrzeni handlu i usług w perspektywie 2020 roku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 270, s. 190-199.
 • Makowski G. (2003), Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.
 • Twardzik M., Heffner K. (2015), Miasto w mieście - V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 187-195.
 • [www 1] www.prch.org.plwww.prch.org.pl/katalog-ch (dostęp: 20.04.2016).
 • [www 2] www.prch.org.pl (dostęp: 20.04.2016).
 • [www 3] www.stat.gov.pl - Bank danych lokalnych GUS - stan na 30.06.2015 (dostęp: 25.04.2016).
 • [www 4] www.stat.gov.pl - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2015 - stan na II kwartał 2015 (dostęp: 25.04.2016).
 • [www 5] www.stat.gov.pl - Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2015 - stan na 31.12.2014 (dostęp: 25.04.2016).
 • [www 6] www.silesiacityenter.com.pl (dostęp: 25.04.2016).
 • [www 7] www.galeriakatowiceka.eu (dostęp: 25.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ebfd0b95-a480-42f9-a72d-3ed5009eb1d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.