PL EN


2016 | 308 | 83-94
Article title

Akwizycja i przetwarzanie obrazu z systemu wizyjnego dla monitorowania stanu obudowy szybowej

Content
Title variants
EN
Image acquisition and processing in the machine vision system for mineshaft lining monitoring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Precyzyjna lokalizacja zarejestrowanych w strumieniu wideo uszkodzeń jest istotnym czynnikiem warunkującym efektywny monitoring wizyjny stanu technicznego obudowy szybowej – zwłaszcza w szybach bez stałych urządzeń wyciągowych, gdzie bezpośredni dostęp do obmurza szybu jest mocno utrudniony. W referacie przedstawiono wybrane problemy istotne z punktu widzenia oceny usytuowania zaobserwowanych uszkodzeń obudowy szybowej w szybie kontrolowanym za pomocą systemu wizyjnego. Uwzględniono specyficzne zagadnienia związane z odchyleniem kamery od osi szybu. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.
EN
Precise location of damages recorded in the video stream is an important factor for efficient video monitoring of the mineshaft lining technical condition – especially in the mineshafts without hoisting facilities where direct access to the surface of the mineshaft brickwork is very difficult. The paper presents some selected issues relevant to the assessment of the location of observed damage to the shaft lining in the shaftcontrolled video system. It takes, into account some specific problems, very important in the case of the camera deviation from the mineshaft axis. There have been presented some results of research conducted at the laboratory stand in the Department of Electrical Engineering and Automation in Mining.
Year
Volume
308
Pages
83-94
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni
author
 • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
 • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
References
 • Aoki Y., Ito A. (2002), Accurate Extraction and Measurement of Fine Cracks from Concrete Block Surface Imag, 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society, Sevilla.
 • Black M.J., Roth S., Sun D. (2010), Secrets of Optical Flow Estimation and Their Principles, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), San Francisco.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A. (2010), Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fujita Y., Hashimoto Y., Mitani Y. (2006), A Method for Crack Detection on a Concrete Structure, 18th International Conference on Pattern Recognition, Hong Kong.
 • Głowacz A., Mikrut Z., Pawlik P. (2011), Algorytm wideo detekcji korzystający z metody obliczania przepływu optycznego, „Automatyka”, t. 15, z. 3, s. 521-534.
 • Heyduk A., Joostberens J., Kleta H. (2015), Identyfikacja położenia systemu wizyjnego w szybie do analizy obrazu stanu jego obudowy, „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, nr 3, s. 31-38.
 • Kleta H., red. (2013), Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Smith S.W. (2007), Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa.
 • Timmis H. (2011), Practical Arduino Engineering, Apress, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ec0640c4-8490-42c2-8755-0a8324478c21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.