Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(348) | 129-155

Article title

Bunt Ślązaków? Procesy rewindykacji tożsamości na Górnym Śląsku a idea państwa unitarnego

Title variants

EN
Silesian Revolt? Processes of Regaining Identity in Upper Silesia and the Idea of a Unitary State

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Celem artykułu będzie analiza procesów tworzenia i odtwarzania tożsamości śląskiej po 1989 roku i związanych z nimi problemów wynikających z obowiązującej w Polsce unitarnej koncepcji państwa. Opisano sprzeczności wynikające z przyjęcia tej koncepcji, których przejawami będą konflikty wokół narodowości śląskiej, języka śląskiego oraz autonomii regionu. Niezwykle istotne są również różnice pojawiające się w postrzeganiu historii oraz odmienna pamięć zbiorowa Ślązaków i reprezentujących narodową perspektywę przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Artykuł oparty został na analizie danych jakościowych pochodzących w głównej mierze z badań własnych prowadzonych od 1997 roku oraz analizie danych zastanych.

Keywords

Contributors

  • Instytut Zachodni, Instytut Naukowo-Badawczy, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ec5defaa-7aea-4b3b-9c6a-e62687f73e96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.