Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 140-155

Article title

Bankowość inwestycyjna po bankructwie Lehman Brothers na przykładzie grupy Deutsche Bank

Content

Title variants

EN
Investment banking after Lehman Brothers collapse on the example of Deutsche Bank group

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza tendencji rozwojowych bankowości inwestycyjnej po bankructwie Lehman Brothers. Zmiany, jakie dokonały się w otoczeniu i w warunkach funkcjonowania bankowości inwestycyjnej, wymusiły poszukiwanie nowego, optymalnego modelu biznesowego, adekwatnego do zmian, jakie zaszły w technologii, strukturze zarządzania i warunkach konkurencji tego obszaru sektora bankowego. Szczegółowa analiza tego zagadnienia została ukierunkowana na bankowość inwestycyjną Grupy Deutsche Bank.
EN
The aim of the study is to analyze trends in the development of investment banking after the bankruptcy of Lehman Brothers. The changes that have taken place in the environment and operating conditions have forced investment bankers to search for a new, optimal business model, which is adequate to the changes that have taken place in technology, management structure and the conditions of competition in this banking sector. A detailed analysis of this issue has been focused on investment banking in Deutsche Bank Group.

Year

Volume

246

Pages

140-155

Physical description

Contributors

References

 • Abschied vom Allmachtigen (2012), „Wirtschaftswoche”, nr 6 z 06.02.2012.
 • Chandhary S.K. (2013), Regulatory Changes in the Investment Banking Industry, Capgemini, Consulting, Technology, Outsourcing.
 • Chef im Schatlen (2012), „Wirtschaftswoche”, nr 20 z 12.05.2012.
 • Dębniewska M. (red.) (2003), Banki na rynku finansowym (teraźniejszość i przyszłość), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Deutsche Bank (2009), Jahresbericht 2009, Frankfurt.
 • Deutsche Bank (2013), Jahresbericht 2013, Frankfurt.
 • Deutsche bank (2014), Jahresbericht 2014, Frankfurt.
 • Deutsche Bank 1810-2010 (2011), Historische Geselschaft der Deutschen Bank, Piper Verlag Gmbh, Munchen.
 • Effing M., Frank F. (2015), Optimale Vergutungsstrukturen in Banken, „Die Bank”, 2.
 • Gradoń W. (2009), Ewolucje bankowości inwestycyjnej [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa.
 • IMF (2014), Global Financial Report, October.
 • Kein zuruck zu alten Zeiten (2012), „Wirtschaftswoche”, nr 6 z 06.02.2012.
 • Miliardenlocher bei Banken (2014), „Wirtschaftswoche”, nr 5 z 21.01.2014.
 • Teske B. (2013), China setz sich an die Spitze, „Die Bank”, 10.
 • Weandt A. (2015), Strategische Herausforderungen fur Europas Banken, „Die Bank”, 3.
 • Żabińska J. (2008), Globalizacja a dynamika zmian na rynkach finansowych na przykładzie kryzysu subprime [w:] B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, tom II, Toruń.
 • [www 1] obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 10.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ec61d871-e05a-4a12-9e62-1440a465623b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.