PL EN


2013 | 6 | 133-164
Article title

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Effects of establishing special economic zones in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie dotychczasowych efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce w zakresie: stopnia zagospodarowana każdej ze stref, liczby udzielonych zezwoleń, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby nowych i utrzymanych miejsc pracy. Ponadto przeanalizowane zostały efekty funkcjonowania SSE w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego obszaru stref (teren zajęty przez przedsiębiorców działających na podstawie zezwolenia) dla miejsc pracy i nakładów inwestycyjnych. Analiza dotyczy w najkrótszym okresie lat 2006–2012. W punktach, gdzie autorka uzyskała szerszy zakres danych okres analizy został odpowiednio wydłużony, maksymalnie do lat 1999–2012.
EN
This article presents special economic zones (SEZs) in Poland. The main objective of this paper is to identify the effects of establishing special economic zones in Poland by such factors as: the degree of occupied each zone, the number of SEZ permits, the total value of SEZ investments, the number of new jobs and the number of retained jobs. The study also presents the effects of the operation of SEZs by such factors as: the total value of SEZ investments and the number of new jobs per 1 ha of zone area occupied by entrepreneurs with permits.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ec84c4f3-455c-4cbb-8018-3e67224ac775
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.