PL EN


2019 | 387 | 7-19
Article title

Agencje kredytów eksportowych jako instrument wspierania międzynarodowej wymiany handlowej przez państwa

Content
Title variants
EN
Credit export agencies as an instrument of a support of states international trade exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę dotyczącą specyfiki ryzyka w międzynarodowych transakcjach handlowych, uwzględniając jego dynamiczny charakter oraz możliwości zarządzania nim. Przedstawiono występujące po stronie przedsiębiorców indywidualne ograniczenia, które wymuszają zaangażowanie aparatu państwowego, umożliwiając tym samym zabezpieczenie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka na satysfakcjonującym poziomie. Wskazano na rolę państw i tworzonych instytucji w omawianych procesach. Szczególnie skupiono się na agencjach kredytów eksportowych, które pozwalają przedsiębiorcom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez dostęp do preferencyjnych warunków finansowania, ułatwiając realizację przyjętych przez państwo strategii w odniesieniu do poszczególnych rynków.
EN
The article deals with the specificity of risk in international trade transactions, taking into account its dynamic nature and its management capabilities. The attention was drawn to the individual constraints that entailed the involvement of the state apparatus, thus enabling the identified risks to be secured at a satisfactory level. In view of the above, the role of states and institutions was shown in the discussed processes. Particular attention was paid to export credit agencies which allow entrepreneurs to gain competitive advantage, among others, by providing access to preferential financing conditions, thereby enabling the country to adopt a market-specific strategy.
Year
Volume
387
Pages
7-19
Physical description
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
 • Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Sp. z o. o.
References
 • Allen R. (2015), The Export-Import Bank’s Relevancy Today, Export-Import Bank of The United States.
 • Barrett A. (2015), Financial Crises Have Stress-tested Credit Insurers for Today’s Risks, Zurich Insurance Company.
 • Blackmon P. (2017), The Political Economy of Trade Finance Export Credit Agencies, the Paris Club and the IMF, Routledge, New York.
 • Dankiewicz R. (2016), Ubezpieczenia kredytów eksportowych jako narzędzia wspierające handel międzynarodowy, „Annales, Sectio H – Oeconomia”, Vol. 4, s. 49-58.
 • Dinu A.M. (2015), Risk Types In International Trade, “Knowledge Horizons – Economics”, Vol. 7, No. 1, s. 92-94.
 • Finger K., Schuknecht M.L. (1999), Trade, Finance and Financial Crises, WTO Special Studies, No. 3.
 • Fitzgerald B., Monson T. (1989), Preferential Credit and Insurance as Means to Promote Exports, “The World Bank Research Observer”, Vol. 4, No. 1, s. 89-114.
 • Hunke O. (2014), Export Credit Guarantees in a Globalized World, “CES Ifo Forum”, Vol. 15 No. 3, s. 17-22.
 • Janda K., Michalikova E., Psenakova L. (2013), The Performance of Export Credit Agencies in Post-Communist Central European Countries, IES Working Paper, No. 10/2013, Charles University, Prague.
 • Jones P.M. (2010), Trade Credit Insurance, Primer Series on Insurance, Iss. 15, The World Bank, Washington.
 • Klasen A. (2013), Export Credit Availability and Global Trade, “Global Policy”, Vol. 4, Iss. 1, s. 108-109.
 • Krauss R.M. (2011), The Role and Importance of Export Credit Agencies, Institute of Brazilian Business and Public Management Issues.
 • Levit J.K. (2004), The Dynamics of International Trade Finance Regulation: The Arrangement on Officially Supported Export Credits, “Harvard. International Law Journal”, Vol. 45, No. 65, s. 132-141.
 • Morel F. (2011), Credit Insurance in Support of International Trade. Observations Throughout the Crisis [w:] J.-P. Chauffour, M. Malouch (eds.), Trade Finance During the Great Trade Collapse, World Bank, Washington, s. 337-355.
 • OECD (2017), The Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, OECD Publishing, Paris.
 • Veer K.J.M. van der (2015), The Private Export Credit Insurance, Effect on Trade, “The Journal of Risk Management”, Vol. 82, No. 3, s. 601-624.
 • Vesteri T. (2017), Berne Union 2016: President’s Foreword. 2016: A Leap-year, Year of Change and Year of Growth for the Berne Union [w:] Yearbook 2016, Berne Union.
 • Wright Ch. (2011), Export Credit Agencies and Global Energy: Promoting National Exports in a Changing World, “Global Policy”, Vol. 2, Special Issue, s. 133-143.
 • [www 1] http://www.berneunion.org/about-the-berne-union/ (dostęp: 25.04.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-edc38d64-fd19-47d8-a058-f1cf4cbb7d75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.