PL EN


2017 | 341 | 220-229
Article title

Wpływ teorii kosztów transakcyjnych i teorii zasobowej na proces decyzyjny outsourcingu

Content
Title variants
EN
The impact of transaction cost theory and resource based view on the outsourcing decision-making process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wydzielać na zewnątrz pewne działania lub procesy czy realizować wewnątrz organizacji? – pytanie to nadal jest aktualne i ważne. Pomocą w odpowiedzi na tak postawione pytanie służą teoria kosztów transakcyjnych i teoria zasobowa. Teorie te mają wpływ na wyjaśnienie złożoności koncepcji outsourcingu i mogą być wsparciem w podejmowaniu decyzji outsourcingowych. W artykule przedstawiono przenikanie się obu teorii w procesie podejmowania decyzji o outsourcingu, wskazując ich kluczowe elementy wpływające na przyjmowane rozwiązania w praktyce funkcjonowania firm.
EN
To make or buy decision – it is an important and up to date question. Your response to this question are Transaction Cost Theory and the Resource Based View. Both theories have a decisive influence on the explanation of the complexity of the concept of outsourcing. The article presents the integrity and blending of both the theory of decision-making on the use of outsourcing in the business entity.
Year
Volume
341
Pages
220-229
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Arrow K.J. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditures The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, Vol. 1, Washington DC, Government Printing Office.
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, Vol. 17, No. 1.
 • Bingam H.B., Eisenhardt H.M. (2008), Position, Leverage and Opportunity: A Typology of Strategic Logics Linking Resources with Competitive Advantage, „Managerial and Decision Economics”, Vol. 29.
 • Coase R.H. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, No. 6.
 • Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ellram L.M., Billington C. (2001), Purchasing Leverage Considerations in the Outsourcing Decision, „European Journal of Purchasing & Supply Management”, No. 7.
 • Ellram L.M., Tate W., Billington C. (2008), Offshore Outsourcing of Professional Services: A Transaction Cost Economics Perspective, „Journal of Operations Management”, No. 26.
 • Hahn F.H. (1971), Equilibrium with Transaction Costs, „Econometrica”, No. 39(3).
 • Holcomb T.R., Hitt M.A. (2007), Towards a Model of Strategic Outsourcing, „Journal of Operations Management”, No. 25(2).
 • Kotabe M., Zhao H. (2002), A Taxonomy of Sourcing Strategy Types of MNCs Operating in China, „Asia-Pacific Journal Management”, No. 13.
 • Lacity M., Hirschheim R. (1993), Information System Outsourcing: Myth, Metaphors, and Realities, John Wiley & Sons, New York.
 • McIvor R. (2009), How the Transaction Cost and Resource-based Theories of the Firm Inform Outsourcing Evaluation, „Journal of Operations Management”, No. 27.
 • Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 • Poppo L., Zenger T. (1998), Testing Alternative Theories of the Firm: Transaction Cost, Knowledge-based and Measurement Explanations of Make-or-Buy Decisions in Information Services, „Strategic Management Journal”, No. 19(9).
 • Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, Vol. 68, No. 3.
 • Rumelt R.P. (1984), Towards a Strategic Theory of the Firm [w:] R. Lamb (ed.), Competitive Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • Starr R.M. (1973), Optimal Production and Allocation under Uncertainty, „Quarterly Journal of Economics”, No. 87(1).
 • Quinn J.B., Hilmer F.G. (1994), Strategic Outsourcing, „Sloan Management Review”, Vol. 35, No. 4, Summer.
 • Wernerfelt B. (1984), A Resource-based View of the Firm, „Strategic Management Journal”, Vol. 5, No. 2.
 • Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York.
 • Williamson O.E. (1979), Transaction-cost Economics: the Governance of Contractual Relations, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 22, No. 3.
 • Williamson O.E. (1995, 1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee25eebb-6b77-4dff-a0b2-1130ae8024ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.