PL EN


2018 | 362 | 127-140
Article title

Środowisko innowacyjne polskich regionów i jego wpływ na procesy rozwoju gospodarczego

Content
Title variants
EN
Influence of the innovative environment on the development processes of Polish regions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem publikacji jest analiza środowiska innowacyjnego w polskich regionach oraz jego wpływ na procesy rozwoju gospodarczego mierzone wielkością PKB per capita oraz wskaźnikiem przedsiębiorczości. Ze względu na dostępność danych statystycznych dotyczących polskiej gospodarki zgromadzonych przez GUS, badanie przeprowadzono na podstawie danych rocznych dla województw dla lat 2008-2015. Dokonana analiza wykazała, że jakość środowiska innowacyjnego w układzie regionalnym w Polsce ma tendencje do petryfikacji. Zdecydowanym liderem jest województwo mazowieckie, w pozostałych regionach wykazywane zmiany w większości nie były na poziomie istotnym.
EN
This paper presents the analysis of the innovative environment in Polish regions and its impact on economic development processes. It was measured by GDP per capita and the level of entrepreneurship over the period 2008 to 2015, since that was the period of data collected by GUS for these diagnostic variables.
Year
Volume
362
Pages
127-140
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Katedra Zarządzania i Marketingu
author
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Zakład Mikroekonomii
References
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 01.03.2018).
 • Gust-Bardon N. (2011), Innowacyjność w aspekcie regionalnym, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 23, s. 50-63.
 • Hryniewicki M. (2006), Konkurencyjność regionów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską [w:] A. Sadowski, M. Hryniewicki (red.), Integracja Europejska. Pierwsze Doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 27-28.
 • Kot J. (2007), Konkurencyjność i innowacyjność w rozwoju regionalnym [w:] J. Kot (red.), Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 10-11.
 • Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, vol. 13, iss. 1, s. 7.
 • Łaźniewska E., Gorynia M. (2012), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 42.
 • Markowski T. (2004), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE [w:] T. Markowski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 152.
 • Nowakowska A. (2013), Terytorium – źródło procesów innowacji [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49.
 • Strahl D. (2006), Innowacyjność regionów Polski na tle Europejskiej Przestrzeni Regionalnej ze względu na rozwój sektora usług [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1124, Wrocław, s. 37.
 • Wich U. (2017), Innowacyjność Polski w ocenie Unii Europejskiej i z perspektywy regionów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” nr 1, s. 101-111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee57c0fc-494e-4185-8ad5-21c4b18978da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.