PL EN


2018 | 362 | 73-86
Article title

Zasoby technologiczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Technological resources of Central and Eastern European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem zasobów technologicznych krajów środkowo- -wschodniej części Unii Europejskiej. Kontekstem badawczym są postulaty zawarte w strategii Europa 2020, dotyczące m.in. potrzeby inwentaryzacji krajowych i regionalnych potencjałów. Głównymi celami badawczymi są: identyfikacja zasobów technologicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które po 2003 r. przystąpiły do Unii Europejskiej, oraz ocena zróżnicowania tych zasobów. Zasadniczymi ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej analizy są: 1) wielkość gospodarki determinuje liczbę tworzonych i rozwijanych zasobów technologicznych, 2) równomiernie wzmacnianymi i eksploatowanymi polami rozwoju technologicznego w badanej grupie są: technologie produkcji mebli, środki farmaceutyczne oraz maszyny specjalistyczne, 3) w obszarze technologii mikrostrukturalnych i nanotechnologii zdecydowanie największe zasoby posiadają podmioty węgierskie.
EN
This paper discusses the issue of the technological resources within chosen group of countries in the European Union. The research context is the postulates included in the Europe 2020 strategy regarding the need for an inventory of national and regional potentials. The main objectives of the research are: identification of technological resources in Central and Eastern Europe countries, which after 2003 joined the European Union, and the assessment of the diversity of these resources. To achieve such defined objectives, the WIPO Technology Concordance Table and the index of relative comparative advantage – Balassa's Revealed Comparative Advantage are used. The principal findings of the analysis are: (1) the size of the economy determines the number of resources created and developed, (2) the following areas are developing similarly in all countries: furniture production, pharmaceuticals and special machines, (3) in the microstructural technologies and nanotechnologies areas Hungarian entities have definitely the largest resources.
Year
Volume
362
Pages
73-86
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Katedra Ekonomii i Innowacji
References
 • Arrow K.J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, „Review of Economic Studies”, No. 29.
 • Balassa B. (1963), An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 45, No. 3, s. 231-238.
 • Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage, „The Manchester School”, Vol. 33, Iss. 2, s. 99-123.
 • Barro R. (1989a), A Cross-country Study of Growth, Saving and Government, NBER „Working Paper”, No. 2855, February.
 • Barro R. (1989b), Economic Growth in a Cross Section Countries, NBER „Working Paper”, No. 3120, September.
 • Chor D. (2010), Unpacking Sources of Comparative Advantage: A Quantitative Approach, „Journal of International Economics”, Vol. 82, s. 152-167.
 • Eaton J., Kortum S. (2002), Technology, Geography, and Trade, „Econometrica”, Vol. 70, s. 1741-1779.
 • Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 • Kaldor N., Mirrlees J.A. (1962), A New Model of Economic Growth, „Review of Economic Studies”, No. 29.
 • Levchenko A., Zhang J. (2012), The Evolution of Comparative Advantage: Measurement and Welfare Implications, „Economic Policy”, Vol. 27, No. 72, s. 567-602.
 • Levhari D. (1966a), Further Implication of Learning by Doing, „Review of Economic Studies”,Vol. 33, No. 93.
 • Levhari D. (1966b), Extension of Arrow’s „Learning by Doing”, „Review of Economic Studies”, Vol. 33, No. 94.
 • Lucas R. (1988), On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 22, Iss. 1, s. 3-42.
 • Mankiw G., Romer D., Weil D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 107, s. 407-437.
 • Nesta L., Patel P. (2005), National Patterns of Technology Accumulation: Use of Patent Statistics [w:] H. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch (eds.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies on R&D Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, s. 531-551.
 • Phelps E.S. (1966), Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research, „Review of Economic Studies”, No. 33.
 • Romer P. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy”, Vol. 94, No. 86, s. 1002-1037.
 • Romer P. (1990), Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, Vol. 98, No. 5, part II. s. S71-S102.
 • Sheshinski E. (1967), Optimal Accumulation with Learning by Doing [w:] K. Shell (red.), Essays in the Theory of Optimal Growth, MIT Press, Cambridge.
 • Shell K. (1966), Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation, „American Economic Review”, No. 56.
 • Shell K. (1967), A Model of Inventive Activity and Capital Accumulation [w:] K. Shell (red.), Essays on the Theory of Optimal Economic Growth, MIT Press, Cambridge.
 • Tokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista”, nr 5.
 • Tokarski T. (1998), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, „Ekonomista”, nr 2-3.
 • Welfe W., red. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee586f76-5f7d-4171-9664-a65245210745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.