PL EN


2016 | 263 | 154-165
Article title

Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami

Authors
Content
Title variants
EN
Code of a good practices as a tool of building of relationships between company and stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze stawiają przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań związanych z uwzględnieniem różnych grup interesów (interesariuszy) i ich oczekiwań. W ramach budowania relacji z interesariuszami wykorzystywane jest tzw. miękkie podejście normatywne w postaci kodeksu dobrych praktyk. Artykuł prezentuje przykłady (nie)stosowania zasad kodeksu Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w wybranych spółkach branży budowlanej.
EN
Nowadays, socio-economic conditions mean that companies must take into account a number of challenges associated with the various interest groups (stakeholders) and their expectations. As part of building relationships with stakeholders, companies use “soft normative approach”, in the form of a code of good practice. This article presents examples (not) apply the rules Code of Best Practice WSE Listed Companies in selected companies in construction industry.
Year
Volume
263
Pages
154-165
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
References
 • Aluchna M. (2008), Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, „e-mentor”, nr 2(24).
 • Aluchna M. (2009), Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, Studia i Prace Kolegium Zarządzaniai Finansów, Zeszyt Naukowy 94, SGH, Warszawa.
 • Clarkson M.B.E. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1.
 • Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholders Approach, Pitman, Boston.
 • Jastrzębska E. (2011), Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju [w:] J. Reichel (red.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Przewodnik dla nauczycieli, FOB, MG, Warszawa.
 • Majchrzak K. (2011), Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mesjasz C. (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, UŁ, Łódź.
 • Nartowski A. (2005), Dobra praktyka 2005, „Gazeta Bankowa”, nr 6(12).
 • OECD (2004), Principles of Corporate Governance [w:] Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Rodriquez M.A., Ricart J.E. (2002), Towards the Sustainable Business, „Revista de Antiquos Alumnos” IESE Universidad Navarra, No. 85.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206.
 • Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21 listopada 2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee8b88c6-e5bf-478d-95dd-03f79f2d020e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.