PL EN


2016 | 270 | 29-37
Article title

Cele audytu miejskiego

Content
Title variants
EN
Objectives of urban audit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej propozycji listy celów audytu miejskiego, rozumianych jako realizacja działań zmierzających zarówno do skontrolowania stanu miasta pod względem realizacji lokalnie uwarunkowanych zamierzeń rozwojowych, jak i do ustalenia, w jakim stopniu zaspokajanie potrzeb użytkowników miasta pozytywnie koreluje z ekonomicznymi sposobami wykorzystania jego zasobów. Władze miast, podejmując przedsięwzięcia zorientowane na rozwój, powinny uwzględniać wyniki kontroli w procesie podejmowania decyzji zarówno operacyjnych, jak i strategicznych. Audyt miejski w proponowanej formule ma za zadanie wspierać wszystkie działania składające się na minimalizowanie ryzyka niewłaściwego angażowania miejskich zasobów.
EN
The paper presents author’s proposal of the objectives of urban audit, which are understand as activities pursued to control of city condition. It is implemented by using the special criteria such as realization of strategic purposes, degree of satisfying the local needs, and good economic engagement of cities’ resources. Local authorities should take in consideration the urban audit conclusion in their development decisions. It can minimize the risk of bad use of possibilities and avoiding the waste of resources.
Year
Volume
270
Pages
29-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
References
 • Bartosiewicz A. (2011), Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Czornik M. (2015), Idea audytu miejskiego, Artykuł w druku, Konferencja Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego.
 • Domańska J. (2012), Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieniu [w:] B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg (red.), Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku, CeDeWu, Warszawa.
 • Dunal E. (2012), Standardy kontroli zarządczej a nowa jakość pracy w samorządach województw [w:] B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg (red.), Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku, CeDeWu, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W. (1998), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Jarczewski W., Jeżak J. (2010), System monitorowania rewitalizacji, tom 11, seria wydawnicza Instytutu Rozwoju Miast: Rewitalizacja miast polskich, Kraków.
 • Kosiedowski W. (2008), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kostur A. (2012), Audyt w systemie zarządzania [w:] A. Kostur (red.), Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Sawyer’s International Auditing (2003), The Institute of Internal Auditors.
 • The Insitute of Internal Auditors (2012), Definicja audytu wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, Warszawa, http://www.iia.org.pl (dostęp: 29.04.2015).
 • Urban Audit, GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urbanaudit-250/ (dostęp: 1.05.2015).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 • Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee92b168-4ffa-4202-bb95-d4c7a6247087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.