PL EN


2014 | 2(14) | 149-162
Article title

BEZPIECZEŃSTWO TURYSTY PODCZAS KONSUMPCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Content
Title variants
EN
TOURIST SECURITY DURING CONSUMPTION OF TOURIST PRODUCT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dokonano analizy bezpieczeństwa turysty podczas konsumpcji produktu turystycznego. Autor opisał charakter wyjazdów turystycznych Polaków po drugiej wojnie światowej, nakreślił rodzaje trudności i ograniczeń. Następnie ukazał typy zagrożeń, które mogą nastąpić podczas wyjazdu turystycznego. Szczegółowej analizie zostały poddane dwa rodzaje turystycznej aktywności i związanych z nimi bezpiecznych zachowań: bezpieczeństwo podczas transportu samochodowego oraz bezpieczne wakacje nad wodą. Autor podkreślił znaczenie regulacji prawnych oraz wiedzy turystów o potencjalnych zagrożeniach.
EN
The article contains analysis of tourist security during the consumption of tourist product. The author described a character of tourist travels undertaken by Poles after secondary world war, he outlined types of difficulties and constraints. The following part of the paper shows a typical risks, which may happened during tourist voyage. Detailed analysis is made two types of tourist activities and unsave behaviours: security during car transportation and secure vacation over the water. The authors tourned his attention to law resolution and tourist knowledge about potential risks.
Year
Issue
Pages
149-162
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • 1. Cyganik J., Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, „Logistyka” 2014, nr 3.
 • 2. Kaca M., Opinia i postawa osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych orazwystępujących zagrożeń, [w:] Sport a dobrostan, red. E. Rutkowska, NeuroCentrum, Lublin 2008.
 • 3. Mansfeld Y., Pizam A., Tourism and Safety Issues, [w:] Tourism. Security and safety, eds.Y. Mansfeld, A. Pizam, Elsevier, Burlington–Oxford 2006.
 • 4. Milewski D., Dostępność transportowa regionu turystycznego w świetle badań ankietowych, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 143.
 • 5. Milewski D., Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 582. 24
 • 6. Milewski D., Wykorzystanie transportu w turystyce, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red.B. Meyer, PWN, Warszawa 2006.
 • 7. Pawlusiński R., Transport w turystyce, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
 • 8. Piórczyk C., Bezpieczeństwo żeglugi, jachtu i załogi, [w:] Podstawy żeglowania, red. A.F. Komorowski,T. Chamera, Wyd. AWFiS, Gdańsk 2014.
 • 9. Poręba P., Nurkowanie techniczne, BEL Studio, Warszawa 2010.
 • 10. Skalski D., Przybylski S., Edukacja ratowników wodnych i ich miejsca pracy, Kociewskie WOPR,Skarszewy 2014.
 • 11. Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009.
 • 12. Wiktorowska-Jasik A., Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2010, z. 284.Dokumenty
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eecaf3d5-8a22-4a58-8bc3-8e53190b0d9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.