PL EN


2013 | Vol. 3, No 1 | 59-70
Article title

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Interest is growing in issues of corporate social responsibility. Th e need to develop this theory is raised not only by entrepreneurs themselves but also by a number of other parties to socio-economic life who aff ect functioning of businesses. Enterprises which have implemented CSR gain competitive advantage by improving their image. Contemporary buyers are driven not only by quality and price of a commodity but also by company reputation. In addition, fi rms realising CSR assumptions become popular, win awards and thereby attract new custom.(original abstract)
Year
Issue
Pages
59-70
Physical description
Contributors
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
References
 • Aaker D.A. (1989). Managing Assets and Skills: The Key to a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review", Vol. 31, No. 2.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Allaire Y., M.E. Firsirotu M.E. (2000). Myślenie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barney J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, Vol. 17, No.1.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: SGH.
 • Cyrkon E. (2000). Kompendium wiedzy i gospodarce. Warszawa-Poznań: PWN.
 • Fahey L. (1989). Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages. In The Strategic Planning Management Reader, ed. L. Fahey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Flejterski S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, Gospodarka Planowa No 9.
 • Godziszewski B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: UMK.
 • Gorynia M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacja. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej SGH.
 • Hampoten Ch., Tomer A. (2000). Trompenaars: Siedem kultur kapitalizmu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 • Jantoń-Drozdowska E. (2004). Strategia fuzji przedsiębiorstwa a konkurencja, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny No 2.
 • Lubiński L. (1995). Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. In Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością. Warszawa: IPiSS.
 • Nowak J. (2011). Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni - przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego. www. odpowiedzialnybiznes.pl, [Access 30.12.2013].
 • Porter M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, New York 1990,s.71-72
 • Porter M.E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: PWE.
 • Porter M.E. (1985). Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
 • Rue L.W., Holland Ph. G. (1986). Strategic Management: Concepts and Experiences. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Simon H. (1999). Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sołoma A. (2010). Kryteria wyboru banku preferowane przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Toruń: TNOIK.
 • Stankiewicz M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 • Stoner J.A.F. (1982). Management, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • STRATEGOR (1996). Zarządzanie firmą. Warszawa: PWE.
 • Jakubik W. (2001). Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, No 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171321621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.