PL EN


2015 | Vol. 10, No 4 | 5-18
Article title

10 Years of Membership in the European Union - Poland in Comparison with the Visegrad Group Countries

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The accession of the Visegrad Group (V4) countries into the European Union was a significant impulse for further changes in those countries; these changes had already been initiated at the beginning of the 1990s, whereas the first years of the membership allowed for the creation of relatively solid and stable foundations for their further development. This paper is an attempt to compare Poland's change of economic situation and that of the other three V4 countries in the postaccession period and to define the most important factors which determine these economic situations. A hypothesis has been made that Poland is among those V4 countries where the effects of the membership have been most diversified. Because of the limitations of the size of the publication, the analysis has been based on the most important indicators characterising the economic situation of the examined countries in 2004-2014. The most important conclusions resulting from this analysis are presented in the conclusions of this paper.(original abstract)
Year
Pages
5-18
Physical description
Contributors
 • Cracow University of Economics, Poland
References
 • Czekaj, J. (2014, May 26). Cud nad Balatonem. Rzeczpospolita.
 • Eurostat (2015a). Real GDP growth rate - volume. Percentage change on previous year. Retrieved October 24, 2015, from http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/ table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
 • Eurostat (2015b). Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA2010 aggregates [prc_ppp_ind]. Retrieved October 24, 2015, from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
 • Eurostat (2015c). General government deficit (-) and surplus (+) - annual data. Retrieved October 24, 2015 from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table &init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina200
 • Eurostat (2015d). General government gross debt - annual data. Retrieved October 24, 2015 from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin =1&language=en&pcode=teina225
 • Eurostat (2015e). HICP - inflation rate. Retrieved October 24, 2015 from http://ec.europa. eu/eurostat/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language =en&pcode=tec00118
 • Eurostat (2015f). Unemployment rate, by sex. Retrieved Februar 27, 2015 from http:// ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc ode=tsdec450
 • Eurostat (2015g). Gross domestic product at market prices. Retrieved December 1, 2015 from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init= 1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001
 • Eurostat (2015h). EU Trade Since 1988 By HS6 Retrieved December 1, 2015Easy Comext DS-016894-EU Trade Since 1988.
 • Gawlikowska-Huecel, K. & Zielińska-Głębocka, K. (2015). Doświadczenia 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Sukcesy i porażki krajów Grupy Wyszehradzkiej w sferze gospodarczej. In E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur (Ed.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Matkowski, Z., Ryszard Rapacki, R. Prochniak, M. (2015). Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004-2014: Polska na tle UE i wybranych rynków wschodzących. In M. Weresa (Ed.). Polska - Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje i pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie.
 • Michalski, R. (2014). Polityka finansowa państwa wobec groźby zmniejszenia dynamiki wzrostu. In Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2013 roku. Warszawa: IBRKK.
 • Michalski, R. (2015). Pokryzysowa polityka finansowa państwa - trop de zéle néolibéral. In Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2014 roku. Warszawa: IBRKK.
 • Molendowski, E. & Stanek, P. (2015). Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej. In E. Małuszyńska, G. Mazur. P. Idczak (Ed.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Molendowski, E. (2009). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - czy akcesja do Unii Europejskiej pomoże w przezwyciężeniu kryzysu? In A. Prusek (Ed.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Krakow, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Molendowski, E. (2012). Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10). Warszawa: Difin.
 • Piotrowski, J. (2014). Konwergencja Polski z Unią Europejską w ujęciu makroekonomicznym. In E. Kaliszuk (Ed.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: IBRKK.
 • Zielińska-Głębocka, A. (2013). Sytuacja gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską. In A. Zielińska-Głębocka & K. Gawlikowska-Hueckel (Ed.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171452401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.