PL EN


2015 | Vol. 10, No 4 | 133-141
Article title

Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Competitiveness of enterprises is a multi-dimensional and relative notion without a universally approved definition. It is most commonly understood as the ability for rivalry against other market players. A competitive enterprise is capable of flexible and beneficial adaptation to changing operational conditions. Contemporary theories of enterprise competitiveness stress the ability to employ available knowledge and skills. Permanent competitive advantage in the market is assured to those having rare resources which are difficult to imitate and have no substitutes in the market.(original abstract)
Year
Pages
133-141
Physical description
Contributors
 • University of Technology and Humanities in Radom
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
References
 • Adamkiewicz-Drwiłło A.H., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. PWN, Warszawa.
 • De Wit B., Meyer R., 1999, Strategy synthesis. Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage, International Thomson Business Press, London.
 • Dwyer L., Kim Ch., 2003, Destination competitiveness: determinants and indicators, "Current Issues in Tourism". Vol. 6, No. 5.
 • Godziszewski B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń.
 • Gorynia M., 1998, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji [w:] Najlepszy E. (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, Zeszyty Naukowe, seria I, z. 266, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Gorynia M., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba modelu, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Grzebyk M., Kryński Zdz., 2011, Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20 Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie.
 • Lombana J.E., 2006, Competitiveness and trade policy problems in agricultural export, University of Gotingen.
 • Obłoj K., 2001, Logika przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 9 cz. I, nr 10, cz. II.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E., 2004, Partnerstwo z klientami szansą zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Akademia Świętokrzyska.
 • Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 2006, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wyd. MT Biznes sp z.o.o, Warszawa.
 • Skawińska E. (red), 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe i Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" nr 7/8.
 • Wattanapruttipaisan T, 2002, SME subcontracting as bridgehead to competitiveness: an assessment of supply-side capabilities and demand-side requirements, "Asia-Pacific Development Journal", Vol. 9, No. 1.
 • Wolak-Tuzimek A., 2010, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171452449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.