PL EN


2016 | Vol. 15, No 5 | 5-26
Article title

The economic infrastructure as the factor of creating the microregions' economic potential

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Theories of the regional development show that the economic infrastructure is a crucial factor of creating the regions and microregions competitiveness. The article presents results of empirical studies confirming relations between equipping microregions with the economic infrastructure and their economic potential, being a crucial competitiveness factor.(original abstract)
Year
Pages
5-26
Physical description
Contributors
author
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
 • University of Social Sciences in Lodz, Poland
References
 • Alarcón A.L., 2004, Regional Competitiveness; the need for coordination between public and private action, University Press, Łódź.
 • Bieńkowski W., 1995, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 • Calderón C., Servén L., 2004, The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution, World Bank Policy Research Working Paper, No. 3400.
 • Chodyński A., 2008, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, z. 2, Seria: Zarządzanie.
 • Dolnicki B., 2009, Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., 2007, Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyr T., Ziółkowska, K., 2014, Economic infrastructure as factor of the region's competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, Vol. 6, No. 3.
 • Gardiner B., Martin R., Tyler P., 2004, Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, University of Cambridge.
 • Grabiński T.,Wydymus S, Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszecki T., 1994, Przedsiębiorca. Cedor, Warszawa.
 • Hawlena J., 2012, Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4.
 • Marszał T., Markowski T., 1998, Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Pomykało W., 1995, Encyklopedia Biznesu Tom I, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Pułaska-Turyna B., 2011, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
 • Ratajczak M., 1999, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Rossert B., 2000, Contributing to regional development through project selection, EBI Papers, No. 1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Dz. U. 2007 nr 214, poz. 1573.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2002, Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stawasz D., 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojewódzka-Król K.(red.), 2002, Rozwój infrastruktury transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dyr T., Ziółkowska K., 2014, Economic infrastructure as factor of the region's competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, No 3, Vol. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171453147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.