PL EN


2017 | Vol. 19, No 3 | 5-17
Article title

Emission of pollutions and air protection on the Czech-Polish border

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The international community decided that the global temperature cannot rise more than 2°C comparing with the level before the period of industrialisation that the climate changes do not reach a dangerous level. Therefore, EU endeavours to induce the member countries to reduce the emissions. In turn, each of the countries in various areas of functioning of their economies and households seeks reduction of harmful emissions having influence on increase of the temperature in the local scale. In this article there is taken an attempt to present the problem based on the example of the Czech-Polish border and especially on the terrain of Cieszyn city. (original abstract)
Year
Pages
5-17
Physical description
Contributors
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
References
 • Dzieje Cieszyna od pradziadów do czasów współczesnych, (2010). Książnica Cieszyńska.
 • Sońta W. ( 2008 ). Mienie komunalne w Polsce. Zagadnienia prawne i finansowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska: t.j. Dz.U. 2013, poz.1232.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: Dz.U. 2012, poz. 914.
 • Kaczmarczyk M. (2015). Niska emisja - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji, Wydawnictwo Geosystem Burek, Kotysa s. c.
 • http//www. katowice. pios.gov.pl /raporty2014/raport2014.pdf
 • www.ec.cieszyn.pl
 • Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Dostępne na: http//uokik.gov.pl
 • http://euroregions.org/files/dokuments/Analiza/Analiza_Problemow_ver_ PL30092014_final.pdf
 • WIOŚ (2015). Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 r. Katowice, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171475078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.