PL EN


2017 | Vol. 22, No 6 | 71-86
Article title

Couple of thoughts on the consequences of changes in the pension system in Poland in 2017

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the rules of retirement in selected European countries and the consequences of lowering the retirement age in Poland from October 2017 for the finances, the labor market and pension level. In particular, examples of pension calculations are given with different initial capital levels and different retirement periods. According to the author, it will be necessary to raise the retirement age in the future, but it would require great political courage.(original abstract)
Year
Pages
71-86
Physical description
Contributors
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
References
 • Baza danych MISSOC, (http://www.missoc.org/INFORMATIONBASE/informationBase.jsp. Retrieved May 28, 2017,
 • Biała Księga (2016), ZUS, Warszawa,
 • http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, Retrieved July 23, 2017,
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.(M.P 2017 r. poz. 292),
 • Haponiuk M., Dłuższa czy krótsza praca, Instytut Obywatelski, Warszawa, Analiza 13/2016,
 • Malec M., Tyrowicz J (2017), Niski wiek emerytalny, wysoka cena, pp. 29-34; artykuł w: materiałach konferencyjnych: Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, http://ibs.org.pl/publications/starzenie-sie-ludnosci-rynek-pracy-i-finanse-publiczne-w-polsce/ . Retrieved June 11, 2017,
 • Obniżenie wieku emerytalnego ocena skutków regulacji (OSR) wprowadzenia w życie prezydenckiego projektu ustawy, WISEEUROPA i Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 14 XI 2016,
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020, (2014), ZUS, Warszawa,
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2017-2021, (2015), ZUS, Warszawa,
 • Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, (2016), ZUS, Warszawa,
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2022, (2017), ZUS, Warszawa,
 • Sieroń A., Biedni sześćdziesięcioletni - skutki obniżenia wieku emerytalnego, Instytut Misesa, listopad 2016,
 • Szczepański M. (2016). Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), pp.739-751; www.wneiz.pl/frfu,
 • Tkaczuk M., Podnoszenie wieku emerytalnego a problemy polskiej polityki społecznej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , 2014, nr 179, pp. 96-205,
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 38),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 637),
 • Zieleniecki M., Kilka refleksji na temat podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce, (na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 43/120), Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXIII, Gdańsk, 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171502172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.