PL EN


2018 | Vol. 27, No 5 | 67-78
Article title

Integration of the Financial Market EU After the Financial Crisis

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The EU integration and the creation of the so-called European single financial market requires creation of institutional solutions corresponding to the integrated structure. At the moment, we are dealing with globalisation of financial markets, and thus with a growth in their integration. However, full integration of the financial system, or the lack thereof, will be only achieved when European states overcome the still lasting financial crisis and its effects in the form of recession in most EU countries. The purpose of this article is to present the situation concerning the integration of financial markets, as illustrated with the example of countries belonging to the EU, with emphasis on the situation on the Polish financial market after the deepest and the most severe financial crisis for the world economies, namely after 2008-2009 as compared with the period preceding the financial crisis. (original abstract)
Year
Pages
67-78
Physical description
Contributors
author
 • The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
References
 • Babcak V. (2010). Słowacja i kryzys finansowy, [in:] E. Ruśkowski, I. Zawerucha (eds.), Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Białystok-Lwów 2010.
 • Bednarczyk J. L., Kosztowniak A. (2010). Międzynarodowe instytucje finansowe a finansowanie rozwoju gospodarczego, [in:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (eds.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Łódź.
 • Bukowski S. I. (2007). Unia monetarna. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • Bukowski S. I. (2009). Development of financial markets and economic growth: case of Poland, Greece, Italy, Ireland, [in:] J. L. Bednarczyk., S. I. Bukowski., G. A. Olszewska (eds.), Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych, Radom.
 • Bukowski S. I. (2009). Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy - przypadek Polski, [in:] J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (eds.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Warszawa.
 • Bukowski S. I. (2011). Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa.
 • Bukowski S. I., Gowers R. (2016). The degree of integration of equity markets in Central Europe (new member EU countries) with the US and UK equity markets, Central European Review of Economics and Finance, Vol. 11, No. 1.
 • Faruqee H. (2007). Key Concepts, Benefits, and Risk, [in:] J. Decressin, H. Faruqee, W. Fon- teyne (eds.), Integrating Europea's Financial Markets, Washington, 2007.
 • Financial integration in Europe. (May 2017): www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.financialin- tegrationineurope201705.en.pdf?1c8bc127d44dc2fc5ce32d226df9b7dd (Access 5.06.2017).
 • Górniewicz G. (2016). The problem of general government debt in PIIGS group countries with the special attention paid to Greece, Central European Review of Economics and Finance, Vol. 13, No. 3.
 • Hsu S., (2017). Financial crises 1929 to the present. Ed 2. UK.
 • Islami M. (2011). Interdependence Between Foreign Exchange Markets and Stock Markets in Selected European Countries, [in:] Paul J. J. Welfens, C. Ryan (eds.), Financial Market Integration and Growth. Structural Change and Economic Dynamics in the European Union, Berlin-Heidelberg.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2017). Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie, "Bank i Kredyt", No. 1.
 • Kalinowska K., The stabilizing role of unemployment benefits In Poland, Central European Review of Economics and Finance, Vol. 12, No. 2.
 • Kosztowniak A. (2009). Międzynarodowe instytucje finansowe a przepływy kapitału w krajach rozwijających się, [in:] J. L Bednarczyk., S. I Bukowski., G. A. Olszewska (eds.), Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych, Radom, 41.
 • Kosztowniak A. (2009). Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na wzrost gospodarczy, [in:] J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (eds.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzys, Warszawa.
 • Krawczyk A., Przybytniowski J. W. (2010). Bezpieczeństwo finansowe wczoraj i dziś, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", No. 12.
 • Macdonald R., Genesis of the Financial Crisis, England.
 • Małecki W. (2009) , Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Warszawa.
 • Mobarek A., Mollah S. (2015). Global Stock Market Integration, Co-Movement, Crises and Efficiency in Developed and Emerging Markets, New York.
 • Ocena sytuacji gospodarczej unii europejskiej i polski w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego (rok 2008 oraz I pótrocze 2009). (2009). Ministry of Economy, Department of Analyses and Forecasts, Warszawa.
 • Olszewska G. A. (2012)., Alienacja rynków finansowych a wzrost gospodarczy, [in:] W. Bieńkowski, S. I. Bukowski, G. Olszewska (eds.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, Warszawa.
 • PAP Biznes, W PE poparcie dla pomysłu Europejskiego Funduszu Walutowego, from 09.03.2010, www.stooq.com/n/?f=312969, (Access 25.07.2017).
 • Pera J. (2015). The risk of globalisation for the stability of financial market - the case of the European Union, Central European Review of Economics and Finance, Vol. 10, No. 4.
 • Piech K. (2009). Integracja rynków finansowych a gospodarka i wzrost, [in:] M. Iwanicz-Drozdowska (ed.), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Romer Ch. D., (2011), Back from the Brink, [in:] A. Demirguc-Kunt, D. D. Evanoff, G. G. Kaufman (eds.), The International Financial Crisis. Have the rules of Finance Changed?.
 • Subchaci P. (2011). Europe: From one crisis to the other, [in:] P. Savona, J. J. Kirton, Ch. Oldani (eds.), Global Financial crisis, Great Britain.
 • Tarnawska E. (2009). Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, Rzeszów.
 • Valderrama D. (2003). Financial Development, Productivity and Economic Growth, "Economic Letter', No. 18.
 • www.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1, Total uneployment rate, (Access 20.05.2017).
 • www.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec001, (Access 20.05.2017).
 • www.encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928086, (Access 20.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171534003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.