PL EN


2018 | Vol. 28, No 6 | 5-23
Article title

Intra-Industry Competitiveness of the European Union Member States by Industry in 2004-2015

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to present the results of research into changes in the international competitive position of the European Union Member States in the period 2004-2015 on the basis of analysing the development of particular types of intra-industry trade (IIT) of manufactured goods. The investigation was based on the IIT share measurement methodology (Grubel, Lloyd 1975) and calculations of types of intra-industry trade (Greenaway, Hine, Milner 1994, 1995). Multilateral IIT indices were computed at the 6-digit CN code level on the basis of data published by Eurostat. As part of a larger research project funded by the National Science Centre, this analysis contributes to the assessment of the degree of intra-industry specialisation of the EU Member States and the resulting changes in the international competitive position of the economies covered. (original abstract)
Year
Pages
5-23
Physical description
Contributors
References
 • Ambroziak Ł. (2013). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzga-łeziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007, in: M.A. Weresa (ed.), Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dyr T., Ziółkowska K. (2017). The intellectual capital as the regions' competitiveness factor, Central European Review of Economics & Finance 17(1), 33-51.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb - a virtual and open database of Eurostat, EasyComext.
 • http://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm/ - a list of Poland's largest exporting enterprises.
 • http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016 - source data for analysing competitiveness indices (GCI).
 • http://www.coface.pl/Aktualności-i-media/Rankingi-i-konferencje/TOP-500-CEE - a list of the largest enterprises of the Central and Eastern European countries.
 • http://www.worldstopexports.com - a website containing analyses of exports by product group and country.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W. (2017). Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, PWN, Warszawa.
 • Misala J., Pluciński E.M. (2000). Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europej-ską. Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Molendowski E. (2007). Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschod-niej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Molendowski E. (2017). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki - Polska na tle nowych państw członkowskich UE-10 w okresie poakcesyjnym [in:] Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, A. Grynia (ed.), Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno, pp. 83-96.
 • Molendowski E., Polan W. (2015). Handel wewnątrzgałęziowy - miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania no. 41 Vol. 1, pp. 11-24.
 • Polan W. (2015). Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE-10 po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe "Cracow Review of Economics and Management" No. 10 (946), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, pp. 21-36.
 • Polan W. (2017a). Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 - w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku, "Studia i Prace" WNEiZ US no. 49/2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 61-74.
 • Polan W. (2017b). Konkurencyjność wewnątrzgałęziowa, krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 [in:] Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, A. Grynia (ed.), Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno, pp. 111-122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-element-000171541282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.