PL EN


2016 | 306 | 97-110
Article title

Logistyka informacji jako podstawowy element w budowaniu przewagi konkurencyjnej w e-commerce

Authors
Content
Title variants
EN
Logistics information as a basic element in building of competitive advantage in e-commerce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę logistyki informacji w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem elektronicznym wraz z przeglądem literatury z punktu widzenia logistyki informacji i aktualną sytuację rynku e-commerce w Polsce. Zaprezentowano podstawowe źródła informacji oraz ich możliwe wykorzystanie, a także nowe wyzwania, jakie stoją przed logistyką informacji w handlu elektronicznym.
EN
The aim of the article is to present the essence of logistics of information in building competitive advantage of companies operating in the sector of e-commerce. The resource which is information is a very valuable resource for the company. From its quality depends not only the level of communication between the different departments in the company, but above all building the competitive advantage. In the article was presented a literature review from the point of view of logistics of information. Was presented the current situation of e-commerce market in Poland, basic information sources and their possible use, and also the new challenges that confront logistics of information in e-commerce.
Year
Volume
306
Pages
97-110
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Logistyki
References
 • Beier F.J., Rutkowski K. (1993), Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Bukowski L. (2004), Problemy przetwarzania informacji logistycznych w zintegrowanych systemach produkcyjnych [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Materiały VII Konferencji Logistyki Stosowanej – Total Logistic Management, Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków.
 • Chaberek M. (1999), Logistyka- dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania, „Pieniądze i Więź”, nr 3.
 • Chaberek M. (2001), Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chaberek M. (2005), Mikro- i Makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chaberek M. (2011), Praktyczny wymiar teorii logistyki, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 10(10).
 • Council of Logistics Management (1985), What’s Is All About? Oak Brook.
 • Falkiewicz W. (1971), Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa.
 • Fijałkowski J. (2000), Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Fost M. (2014), E-commerce-strategien fur produzierende Unternehem, Springer-Gabler, Wiesbaden.
 • Grościński J. (1968), Elementy cybernetyki w Zarządzaniu, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Warszawa.
 • Heinemann G. (2013), No-Line-Handel, Springer-Gabler, Wiesbaden.
 • Internet World Stats (2015), http://www.internetworldstats.com (dostęp: 24.05.2016).
 • Kawa A. (2004), Logistyka e-handlu w Polsce, http://media.poczta-polska.pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf (dostęp: 24.05.2016).
 • Kisielnicki S., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 • Kozłowski R., Sikorski A. (2013), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krawczyk S. (1998), Logistyka w zarządzaniu marketingiem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Letkiewicz A., Mytlewski A. (2005), Logistyka informacji w procesach podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych”, nr 30, s. 183-198.
 • Raport E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla E-Commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (dostęp: 24.05.2016).
 • Weiner N. (1971), Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Warszawa.
 • Wit B. (2008), Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • [www 1] http://www.gs1.org/gs1-smartsearch (dostęp: 24.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f09a1162-46b0-469c-91f0-9430370af7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.