PL EN


2016 | 300 | 68-77
Article title

Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu „człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny”

Content
Title variants
EN
Accounting as a generator of useful economic information in the face of a dilemma, “a rational human versus an emotional human”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania systemu rachunkowości finansowej. Prowadzone rozważania zostały osadzone w kontekście współczesnych dylematów rachunkowości związanych z realizacją jej naczelnej funkcji oraz w kontekście najnowszych badań psychologii poznawczej, które zasadniczo podważają koncepcję pełnej racjonalności człowieka. Artykuł wpisuje się w toczącą się obecnie polemikę na temat rachunkowości behawioralnej.
EN
The article presents reflections on the psychological aspects of the financial accounting system. Conducted considerations are embedded in the context of contemporary accounting dilemmas related to the execution of its main function, and in the context of the latest research in cognitive psychology, which essentially undermines the concept of full human rationality. The article is a part of the current ongoing controversy about behavioral accounting.
Year
Volume
300
Pages
68-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Rachunkowości i Controllingu
References
 • Czarnecki P. (2008), Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa.
 • Dzik B. (2004), Daniel Kahneman i Amos Tversky, „Decyzje”, nr 1, www.decyzje.pl (dostęp: 12.04.2016).
 • Dzik B., Tyszka T. (2004), Czy zachowania ludzi są racjonalne? [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Falkowski A., Zaleśkiewicz T. (2012), Teoria i praktyka psychologii poznawczej [w:] A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz (red.), Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Hońko S. (2013), Wycena – pięta achillesowa rachunkowości? [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, t. 1, „Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 61.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Klimczak B. (2013), Relacje między ekonomią a psychologią, „Ekonomia. Economics”, nr 4(25), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Mączyńska E. (2007), Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Nowak M. (2013), Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowak M. (2015), Pomiędzy rachunkowością a psami Pawłowa, czyli krytyka pojęcia „rachunkowość behawioralna” [w:] Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 389.
 • Trenkner M. (2008), Człowiek we współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 34.
 • Wach K. (2010), Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania”, nr 9(17), Czasopismo Naukowe Wydziału Pedagogicznego Ignatianum w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f0a65c6b-9acf-4288-99ae-24d288f4f80f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.