Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 110-128

Article title

Zagadnienie równowagi makroekonomicznej w warunkach nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego

Content

Title variants

EN
Macroeconomic equilibrium in a simple growth model with exploitation of natural resources

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji modelu wzrostu, który pokazywałby wpływ ograniczenia wytwórczości PKB w postaci skończonych (ograniczonych i co najmniej stopniowo odnawialnych) zasobów środowiska naturalnego na istnienie długookresowej równowagi i jej stabilność. Następnie zaproponowany model zostanie następnie poddany analizie wrażliwości istnienia stanu(-ów) równowagi w zależności od zmian parametrów. Wykazujemy, że nadmierna eksploatacja nieodnawialnych zasobów środowiska naturalnego może prowadzić do całkowitego zaniku gospodarki lub co najmniej utknięcia gospodarki w stabilnej równowadze, trwale niższej od równowagi możliwej do osiągnięcia w przypadku mniej intensywnej eksploatacji zasobów.
EN
The aim of the article is to propose a simple theoretical model of economic growth, which will reflect the effect of scarce natural resources on the existence and stability of the long-run equilibrium. We present several scenarios based on changing structural parameters. We show that overexploitation of natural resources may (in extreme case) lead even to a collapse of the economy.

Year

Volume

385

Pages

110-128

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Ekonomii Stosowanej
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Ekonomii Stosowanej

References

 • Brander J.A., Scott Taylor M. (1998), The Simple Economics of Easter Island: A Ricardo–Malthus Model of Renewable Resource Use, “The American Economic Review”, Vol. 88, No. 1, s. 119-138.
 • Chambers D., Guo J.T. (2009), Natural Resources and Economic Growth: Some Theory and Evidence, “Annals of Economics and Finance”, Vol. 10(2), s. 367-389.
 • Day R.H. (1982), Irregular Growth Cycles, “The American Economic Review”, Vol. 72, No. 3, s. 406-414.
 • Garbicz M. (2005), Niedorozwój a korzyści skali [w:] W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 11-32. Gylfason T. (2001), Natural Resources and Economic Growth: What is the Connection?, CESifo Working Paper No. 530, August.
 • Havranek T., Horvath R., Zeynalov A. (2016), Natural Resources and Economic Growth: A Meta-Analysis, IES Working Paper No. 03/2016, IES FSV, Charles University.
 • Jakimowicz A. (2010), Źródła niestabilności struktur rynkowych, PWN, Warszawa.
 • Janssen M.A., Scheffer M. (2004), Overexploitation of Renewable Resources by Ancient Societies and the Role of Sunk-Cost Effects, “Ecology and Society”, Vol. 9(1), No. 6, https://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art6/ (dostęp: 24.10.2019).
 • Malthus T.R. (1798), An Essay on the Principle of Population, Penguin, New York.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1972), Limits to Growth, Universe Books, New York. Nordhaus W.D. (1992), Lethal Model 2: The Limits to Growth Revisited, “Brookings Papers on Economic Activity”, Vol. 2, s. 1-59.
 • Page S.E. (2006), Path Dependence, “Quarterly Journal of Political Science”, Vol. 1, No. 1, s. 87-115.
 • Sachs J.D., Warner A.M. (1995), Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER Working Paper No. 5398, Cambridge.
 • Sørensen P.B., Whitta-Jacobsen H.J. (2010), Introducing Advanced Macroeconomics. Growth and Business Cycles, 2nd ed., McGraw-Hill, Edinburgh, Berkshire.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f0cdc40d-58d7-4670-a110-b0d69b04d4ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.