PL EN


2011 | 3(77) | 4-13
Article title

Dylematy finansowania nieruchomości mieszkaniowych kredytem walutowym

Content
Title variants
EN
Dilemmas of financing residential real estate with foreign currency loan
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The dominant part of the portfolio of housing loans granted by the banking sector are foreign currency loans, in particular the Swiss Franc. This article presents a hypothetical example of home mortgage in the context of foreign exchange risk borne by borrowers. This article aims to identify key variables that borrowers should consider when opting for a loan denominated in foreign currency. The study of exchange rates and market interest rates presented cover the period from 2001 to 2011. The article is also an attempt to answer the question of whether foreign currency loans are advantageous or disadvantageous for the borrowers.
PL
Dominującą część portfela kredytów mieszkaniowych udzielonych przez sektor bankowy stanowią kredyty udzielone w walutach obcych, zwłaszcza we franku szwajcarskim. Artykuł prezentuje hipoteczny kredyt mieszkaniowy w kontekście ryzyka walutowego ponoszonego przez kredytobiorców. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych zmiennych, jakie kredytobiorcy powinni brać pod uwagę decydując się na kredyt denominowany w walucie obcej. Przeprowadzone badania kursów walutowych i rynkowych stóp procentowych obejmują lata 2001-2011, Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy kredyty walutowe są korzystne, bądź niekorzystne dla kredytobiorców.
Year
Issue
Pages
4-13
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarzadzania, Informatyki i Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland.
References
  • Galbarczyk T, Swiderska J., Bank komercyjny w Polsce, DIFIN, Warszawa 2011.
  • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • KNF (2010), Informacja dotycząca ryzyka związanego z kredytami walutowymi, KNF, Warszawa, <www.knf.gov.pl>.
  • KNF (2011), Dane miesięczne o sektorze bankowym w Polsce. Stan na 30.04.2011 r., <www.knf.gov.pl>..
  • KNF (2011a), Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, <www.knf.gov.pl>.
  • KNF (2011 b), Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce - najważniejsze wnioski i rekomendacje, KNF, Warszawa, <www.knf.gov.pl>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f103899d-d514-4d0a-8a6e-b23dbd3c0da3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.