Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 66-77

Article title

Własność i kapitał

Authors

Content

Title variants

EN
Property and capital

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera krytykę materialistycznej koncepcji kapitału. Uzasadniono w nim tezę, że kapitał jest procesem, a nie zasobem dóbr potencjalnie wymiennych. Proces ten jest niesamoistny, ponieważ jego fundamentem bytowym są działania podporządkowane realizacji zysku. Jest bytowo niesamodzielny, gdyż występuje tylko w gospodarce towarowo-pieniężnej. Finansyzacja zmniejsza kapitał pieniężny.
EN
This article contains criticism of the materialist conception of capital. It substantiates thesis that capital is a process, not a resource of potentially exchangeable goods. This process is not inherent because its fundament of being is based on operations subordinated to profit-taking. It is also ontically dependent because the process happens only in Money-Goods Economy. Financialization reduces money capital.

Year

Volume

260

Pages

66-77

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

References

 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Braudel F. (1992), Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • De Soto H. (2002), Tajemnica kapitału, Fijor Publisching, Chicago-Warszawa.
 • Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa.
 • Dewey D. (1965), Modern Capital Theory, Columbia University Press, New York [za:] M. Noga (1994), Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej, Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Dębski W. (2012), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia Katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Hicks J.R. (1988), Perspektywy ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, PWE, Warszawa.
 • Ingarden R. (1960), Spór o istnienie świata, t. I, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 • Ingham G. (2011), Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Krugman P., Wells R. (2012), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marks K. (1951), Kapitał, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1986), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995), Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Searle J.R. (1999), Umysł, język, społeczeństwo, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f16b19ca-5b4c-4437-8402-38c13b14f93d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.