PL EN


2016 | 292 | 20-31
Article title

Wysokość kosztów pracy i struktura zatrudnienia w MŚP a dynamika szarej strefy w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The labour costs and the structure of employment in Polish SME's and the grey economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę identyfikacji sposobów oddziaływania szarej strefy na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zatrudnieniem. Podstawą do weryfikacji tez stanowią tu badania empiryczne o charakterze jakościowym. Pokazują one, że w odniesieniu do dóbr legalnych szara strefa lokuje się często w przedsiębiorstwach rejestrowanych, a rynek oficjalny i nieoficjalny łączą się ze sobą. Stąd warunki pracy i płacy w obu sektorach zbliżają się do siebie. W najmniejszym stopniu dotyczy to zajęć wymagających najniższych kwalifikacji.
EN
The paper attempts to specify the ways in which the grey economy affects small and medium-sized enterprises (SME'S) with special regard to employment problems. Empirical research which incorporates quality factors is the basis for verifying the thesis. Study shows that, as regards official goods, formal sector and informal sector integrate with each other, and that is why employment contracts in these two sectors (working conditions and wages) go closely together.
Year
Volume
292
Pages
20-31
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
References
  • Bednarski M. (2013), "Szara strefa" gospodarcza a dobre rządzenie w Polsce [w:] J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Bednarski M., Strzemińska H. (red.) (2015), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy? Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  • Juchnowicz M. (red.) (2005), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  • Kryńska E., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Pierzchała M., Grabias S. (2015), Praca nierejestrowana na Mazowszu, jej skala, charakter i skutki społeczne, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
  • OECD (2002), Handbook for Measurement of the Non-observed Economy, OECD Publishing, Paris.
  • Packard T., Koettl J., Montenegro C. (2012), In From the Shadow. Integrating Europe's Informal Labor, The World Bank, Washington, D.C.
  • Schneider F. (ed.) (2011), Handbook on the Shadow Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f1c8f7e3-e6d4-4296-83e3-5798823654a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.