PL EN


2017 | 309 | 169-178
Article title

Wykorzystanie sumarycznych miar braku zdrowia do oceny wpływu wybranych chorób i niesprawności na stan zdrowia ludności Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Use of summary measures of lack of health to assess impact of specific diseases and disability for health condition in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo że ciągle podkreśla się wagę chorobowości i niesprawności, debaty na temat polityki zdrowotnej zbyt często skupiają się na umieralności. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak porównywalnych informacji dotyczących wyników zdrowotnych innych niż zgon, które mogłyby być zestawione z informacją na temat obciążenia przedwczesną umieralnością. W celu obliczenia czasu przeżytego z pewnym stanem zdrowotnym w sposób porównywalny ze standaryzowanym czasem utraconym na skutek przedwczesnej umieralności konieczny jest duży stopień uproszczenia. Celem pracy jest prezentacja lat życia skorygowanych niesprawnością DALY jako miary braku zdrowia oraz jej zastosowanie w szacowaniu obciążenia chorobami. W części empirycznej zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w obciążeniu chorobami populacji Polski między 1990 a 2010 r.
EN
Despite that morbidity and lack of health is always in concern, the debate on health policy is too often focus on mortality. One of the reasons for this is the lack of comparable information on health outcomes with premature mortality. In order to calculate the time lived with a certain state of health in a way comparable to the standardized time lost due to premature mortality, it is necessary high degree of simplification. The aim of the work is the presentation of life year adjusted with disability DALY as a measure lack of health and its use in estimating the burden of disease. The empirical part presents the changes that have occurred in the Polish population disease burden between 1990 and 2010.
Year
Volume
309
Pages
169-178
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
References
  • Gromulska L., Wysocki M.J., Goryński P. (2008), Lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) – zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 62(4).
  • Murray Ch.J., Lopez A.D. (2000), Globalne obciążenie chorobami, Vesalius, Kraków.
  • Wróblewska W. (2008), Sumaryczne miary stanu zdrowia populacji, „Studia Demograficzne”, nr 153-154 (1-2).
  • Wróblewska W. (2012), Wydłużanie trwania życia a zmiany w stanie zdrowia w populacji, „Polityka Społeczna”, nr 2.
  • Wysocki M.J., Gromulska L., Car J., Goryński P., Sakowska I. (2010), HLY (Healthy Life Years) i inne syntetyczne mierniki sytuacji zdrowotnej ludności [w:] J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.), Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f1cab496-2dff-4d5e-ac1f-d7eea947e6f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.