PL EN


2016 | 272 | 87-97
Article title

Transformacja gospodarki polskiej na zieloną ścieżkę wzrostu - narzędzia wsparcia, dokonania i perspektywy

Authors
Content
Title variants
EN
The transformation of the Polish economy to a green growth path - support aids, achievements and perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano problematykę budowania zielonej gospodarki na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju, który zorientowany jest głównie na pozytywne skutki gospodarcze zielonej transformacji. Oceniono również problemy związane z szansami i barierami rozwoju zielonej gospodarki. Zaprezentowano instrumenty wsparcia transformacji gospodarki polskiej na zieloną ścieżkę wzrostu oraz oceniono dokonania w tym zakresie. Zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorców w zakresie stosowania ekoinnowacyjności i przedstawiono perspektywy rozwoju gospodarki niskowęglowej stosującej zielone technologie będące podstawą wdrażania zrównoważonego rozwoju.
EN
The article presents the problem of building a green economy based on the principles of sustainable development, which is mainly focused on the positive effects of green economic transformation. Problems associated with the opportunities and barriers to the development of a green economy are also assessed. Supporting instruments of the Polish economy transformation to a green growth path are presented and achievements in this field are assessed in this respect. The results of surveys in the use of eco-innovation by the Polish companies are presented and the perspectives of low-carbon economy applying green technologies underlying the implementation of sustainable development are shown.
Year
Volume
272
Pages
87-97
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska
References
 • Attitudes of European Entrepreneurs towards Eco-Innovation (2011), Analytical Report, Flash Eurobarometr 315, Gallup.
 • Department for Business Innovation & Skills, Department for Environment, Food & Rural Affairs and Department of Energy & Climate Change (2012), Low Carbon Environmental Goods and Services 2011 to 2012, London.
 • ECOTEC (2002a), Analysis of the Size and Employment of the Eco-Industries in the Candidate Countries, United Kingdom.
 • ECOTEC (2002b), EU Eco-Industries: Trade and International Markets. A Final Report to DG Environment, United Kingdom.
 • Kassenberg A., Śniegocki A. (2012), Rola (eko) innowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Lorek E., Lorek A. (2014), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4, s. 32-85.
 • Lorek E., red. (2002), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia IBS, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa. http://ibs.org.pl/ app/uploads/2016/03/IBS_Report_03_2012_pl.pdf (dostęp: 2.07.2013).
 • PARP (2010), Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce "Ochrona środowiska i ekoinnowacje", Warszawa.
 • [www 1] www.greengrowthknowledge.org (dostęp: 2.06.2014).
 • [www 2] www.oecd.org/greengrowth (dostęp: 12.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f23f19b7-e3b1-4e00-8a7c-ea527522ba5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.