Title

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Other titles
EN
Defence – Scientific Quarterly of Management and Command Faculty at National Defence University in Warsaw
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Artykuły opublikowane w niniejszym wydawnictwie są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Referaty stanowią syntezę wyników badań w obszarze obronności i bezpieczeństwa prowadzonych przez młodych naukowców.
Journal contents
  • Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.