Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Other titles

EN
Defence – Scientific Quarterly of Management and Command Faculty at National Defence University in Warsaw

ISSN

2084-7297

ISSN

2299-2316
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Artykuły opublikowane w niniejszym wydawnictwie są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Referaty stanowią syntezę wyników badań w obszarze obronności i bezpieczeństwa prowadzonych przez młodych naukowców.
Journal contents
  • Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.