PL EN


2016 | 290 | 61-73
Article title

Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym

Content
Title variants
EN
Difficulties in assessment of the population changes in Poland because of temporarily absent population due to departure abroad
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego artykułu jest ocena rzeczywistych zmian zaludnienia Polski w latach 1950-2011 w świetle danych ewidencji bieżącej i spisów powszechnych. Wykorzystane w pracy wyniki wyznaczania nierejestrowanej w ewidencji bieżącej migracji i przeprowadzonej korekty liczby ludności Polski pozwoliły na wybranie funkcji trendu opisującej zmiany skorygowanej liczby ludności Polski od 1950 r. do 2011 r., by na jej podstawie zaproponować projekcję możliwych zmian do 2030 r.
EN
The aim of this paper is to introduce the scale of divergence in the published data about population size in EU countries and assessment of the real changes in the population size in Poland since 1950 till 2011 in the light of the information from current evidence system and censuses. Used in the paper results of calculated unregistered migration and corrections of the population size in Poland allowed to determine the nonlinear function in order to produce the projection till 2050.
Year
Volume
290
Pages
61-73
Physical description
Contributors
 • PIN – Instytut Śląski w Opolu . Zakład Badań Regionalnych i Lokalnych
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał (2015), GUS, Warszawa.
 • Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing (2006), United Nations New York and Geneva, http//:unece.org/ stats/documents/ece/ces/ (dostęp: 15.01.2015).
 • Dybowska J. (2014), Nierejestrowana migracja a stan ludności Polski [w:] M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dziechciarz J., red. (2000), Zbiór zadań z ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gajda J. (2004), Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gołata E. (2012), Spis ludności i prawda, "Studia Demograficzne", nr 1(161).
 • Gołata E. (2014), Jakość spisów nowej generacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Holzer J.Z. (1999), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (2013), GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny (2014), GUS, Warszawa.
 • Sakson B. (2002), Wpływ niewidzialnych migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, SGH, Warszawa.
 • Szałtys D., Stępień R. (2011), Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r., "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Szutkowska J. (2014), Jakość w statystyce publicznej, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, GUS, 22 grudnia 2011 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_wyniki_wstepne_NSP_ 2011.pdf (dostęp: 15.01.2012).
 • Wyjaśnienie dotyczące liczby mieszkańców Polski (2014), GUS, Warszawa, http//:www.stat.gov.pl (dostęp: 30.11.2014).
 • [www 1] Population, activity and inactivity - annual averages, http://data.europa.eu /euodp/pl/data/dataset/iuxxwaw8IO38fuBSvWnPXA (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 2] Population, activity and inactivity - quarterly data, https://data.europa.eu/ euodp/en/data/dataset/9LhqszvJd5CedcPYbqw3Og (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 3] Population on 1 January, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/- /tps00001 (dostęp: 20.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f2625770-edaa-43bb-9302-354d605f414b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.