PL EN


2011 | 4(78) | 44-48
Article title

Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy

Content
Title variants
EN
The decision of the expropriation as an administrative decision in compliance with an influence of the civil and constitutional law on its elements
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of the expropriation brings many specific issues as well as practical and theoretical. Taking into the consideration the field of law, which analyses that particular issues, it is significant that in case of the expropriation, it comes to the relation between the constitutional, civil and administrative law. The aim of that article is to describe particular elements of the expropriation decision as the example of administrative decision. The article also reveals the influence of those regulations on components and forms of the decision of the expropriation.
PL
Problematyka wywłaszczenia niesie za sobą bardzo wiele zagadnień szczegółowych, istotnych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mając na uwadze obszar regulacji prawnych, które zajmują się tą tematyką, zauważyć należy, iż w przypadku wywłaszczenia dochodzi do styku i wzajemnego przenikania się regulacji w sferze prawa konstytucyjnego, cywilnego, jak i administracyjnego. Dlatego celem niniejszego artykułu stało się omówienie poszczególnych elementów decyzji wywłaszczeniowej, jako przykładu decyzji administracyjnej, ze wskazaniem powiązań i wpływu powyższych regulacji na jej kształt i elementy składowe.
Year
Issue
Pages
44-48
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Katedra Prawa Publicznego cyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, maleckam@uek.krakow.pl
References
  • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.
  • Bieniek G., Wywłaszczenie nieruchomości (w:) S. Rudnicki (red.), Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck, 2001.
  • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • Ignatowicz J., Stetaniuk, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2003.
  • Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  • Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f3112291-e961-40e4-9092-049d82fd9444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.