PL EN


2017 | 340 | 26-39
Article title

Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej

Content
Title variants
EN
Risk management with negative electric energy prices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawiera rozważania dotyczące sposobu szacowania zmienności i ryzyka cen energii elektrycznej, w których odnotowano ujemne wartości. Do oceny zmienności cen wykorzystano przyrosty absolutne i względne wraz z drobną modyfikacją. Dla wybranych sposobów przekształceń cen energii elektrycznej wyznaczono miary zmienności i zagrożenia zmiany ceny energii elektrycznej. W oparciu o uzyskane wyniki podjęto próbę oceny wrażliwości ryzyka na wybrany sposób różnicowania cen w przypadku jedno- i wielowymiarowym. Analiza empiryczna została przeprowadzona na bazie notowań cen energii elektrycznej z rynków dobowo-godzinowych: Nord Pool, EEX, OTE oraz TGE.
EN
In this paper, there are a comparison of absolute and relative indicators of electric energy prices time series with some negative prices. The volatility and downsides risk measure were calculated for chosen decomposition of electric energy prices. The senility of risk result will by presented for unvaried and multivariate management decision. Empirical analysis will by made based on electric energy stock quoted from day-ahead market: Nord Pool, EEX, OTE and TGE.
Year
Volume
340
Pages
26-39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
References
 • Artzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D. (1999), Coherent Measures of Risk, “Mathematical Finance”, No. 9, s. 203-228.
 • Fanone E., Gamba A., Prokopczuk M. (2013), The Case of Negative Day-Ahead Electricity Energy, “Economics”, No. 35, s. 22-34.
 • Ganczarek-Gamrot A. (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Heilpern S.A. (2011), Aggregate Dependent Risks – Risk Measure Calculation, “Mathematical Economics”, No. 7(14), s. 108-122.
 • Jajuga K. (2000), Ryzyko w finansach. Ujęcie statystyczne. Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Markowitz H.M. (1959), Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven.
 • Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000), Optimization of Conditional Value-at-Risk, “Journal of Risk”, No. 2, s. 21-41.
 • Weron A., Weron R. (2000), Giełda energii, Centrum Informacji Rynku Energii, Wrocław.
 • [www 1] https://www.tge.pl, (dostęp: 30.10.2016).
 • [www 2] http://www.nordpoolspot.com/ (dostęp: 30.10.2016).
 • [www 3] http://www.ote-cr.cz/ (dostęp: 30.10.2016).
 • [www 4] https://www.epexspot/ (dostęp: 30.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f342b9fe-ba57-4216-aaa3-535618536deb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.