PL EN


2018 | 364 | 114-124
Article title

Zastosowanie metody WINGS do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startów indywidualnych działalności gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Application of the WINGS method to the evaluation of grant applications of start business financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena ryzyka finansowania startu indywidualnej działalności gospodarczej jest zadaniem trudnym. Decydent oceniający wniosek kredytowy staje przed zadaniem zweryfikowania szans powodzenia biznesowego tworzonego przedsiębiorstwa, dysponując wiedzą zawartą we wniosku kredytowym dotyczącą osoby składającej wniosek oraz informacją zawartą w biznesplanie. Ocena w przedmiotowej sytuacji jest oceną ekspercką, opartą głównie na wiedzy decydenta. Opracowanie przedstawia propozycję modelu wielokryterialnego oceny wniosków pożyczkowych oraz dotacyjnych osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą opartą na metodzie WINGS (Weighted Influence Non-linear Gauge System). Metodę wykorzystano do budowy modelu, który umożliwia ocenę wniosku przy zastosowaniu wybranych kryteriów. Użyteczność modelu została zweryfikowana z wykorzystaniem danych z wniosków pożyczkowych w Funduszu Przyjaznym Przedsiębiorczości działającym w województwie podlaskim.
EN
The economic success of investment in the corporate sector is fraught with various risk factors. Assessing a loan application or financing an investment project is a complex problem that requires careful and multi-criteria analysis. The task is even more difficult when it concerns the assessment of applications of companies just beginning their activity. The paper presents the application of the WINGS method to the assessment of loan applications to finance the start-up of individual businesses with a preferential loan. The utility of the method was verified using data from loan applications from the Fund operating in one of the banks in Podlaskie.
Year
Volume
364
Pages
114-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Ekonometrii i Statystyki
References
 • Bana e Costa C., Vansnick J.-C. (1999), The MACBETH Approach: Basic Ideas, Software, and an Application [w:] N. Meskens, M. Roubens (eds.), Advances in Decision Analysis, Springer, Dortrecht, s. 131-157.
 • Chen C.T., Hwang C.L. (1992), Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin.
 • Figueira J., Greco S., Ehrgott M., eds. (2005), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
 • Górecka D., Roszkowska E., Wachowicz T. (2014), MARS – A Hybrid of ZAPROS and MACBETH for Verbal Evaluation of the Negotiation Template [w:] P. Zaraté, G. Camilleri, D. Kamissoko, F. Amblard (eds.), Group Decision and Negotiation 2014 (GDN 2014), Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS, s. 24-31.
 • Harańczyk G. (2010), Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, StatSoft Polska, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/krzywe_roc_czyli_ocena_jakosci.pdf (dostęp: 05.07.2018).
 • Herrera F., Alonso S., Chiclana F., Herrera-Viedma E. (2009), Computing with Words in Decision Making: Foundations, Trends and Prospects, “Fuzzy Optimization Decision Making”, Vol. 8, s. 337-364.
 • Herrera F., Herrera-Viedma E. (2000), Linguistic Decision Analysis: Steps for Solving Decision Problems under Linguistic Information, “Fuzzy Sets and Systems”, Vol. 115, s. 67-82.
 • Jadidi O., Hong T.S., Firouzi F., Yusuff R.M., Zulkifili K. (2008), TOPSIS and Fuzzy Multi – Objective Model Integration for Supplier Selection Problem, “Journal of Achivements in Materials and Manufacturing Engineering”, Vol. 31(2), s. 762-769.
 • Konopka P., Roszkowska E. (2016), Application of the Mars Method to the Evaluation of Grant Applications and Non-returnable Instruments of Start-up Business Financing, “Multi-Criteria Decision Analysis”, Vol. 11, s. 153-167.
 • Larichev O.I., Moshkovich H.M. (1997), Verbal Decision Analysis for Unstructured Problems, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Michnik J. (2013), Weighted Influence Non-linear Gauge System (WINGS) – An Analysis Method for the Systems of Interrelated Components, “European Journal of Operational Research”, Vol. 228(3), s. 536-544.
 • Michnik J. (2016), Zastosowanie metody WINGS do wspierania decyzji w przypadku występowania zależności między kwestiami negocjacyjnymi, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1(79), s. 119-134.
 • Roy B. (1996), Multicriteria Methodology for Decision Aiding, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
 • Trzaskalik T., red. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [www 1] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf (dostęp: 30.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f35727bf-4192-45ec-81cf-acaa35c53436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.