PL EN


2016 | 299 | 148-158
Article title

Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Performance budget as a tool management control in local government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie od jednostek samorządu terytorialnego oczekuje się, aby wzorem podmiotów sektora prywatnego ich działania odznaczały się skutecznością, były efektywne, a świadczone przez nie usługi publiczne charakteryzowały się wysoką jakością. Sprostanie tym oczekiwaniom wymaga zatem stałego doskonalenia sposobu zarządzania tymi jednostkami. Efektem tych działań jest ustawowe wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola zarządcza ma przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której jednostka w swej działalności nie będzie skupiona jedynie na gromadzeniu i wydatkowaniu środków finansowych, ale bardziej na podejmowaniu wszechstronnych decyzji ukierunkowanych na realizację celów i zadań. Pomocą w skutecznym jej wdrażaniu powinien być budżet zadaniowy. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządu terytorialnego i jej powiązania z systemem budżetowania zadaniowego. Artykuł ma charakter opisowo-empiryczny.
EN
The basic aim of the managerial control as the management functions is to achieve established purposes by managers of units of the sector of the public fi nance and their management most effectively. Management control in the units of the public finances’ sector constitutes a trial of applying a new management approach i.e. New Public Management, which aims at increasing the performance and effectiveness of public entities’ activities. With help in effective for her implementing sentence performance budget should be.
Year
Volume
299
Pages
148-158
Physical description
Contributors
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
  • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF 2009, nr 15, poz. 84.
  • Ministerstwo Finansów (2012), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy, Warszawa.
  • Mielcarz A. (2012), Modernizacja budżetowania zadaniowego (GPRAMA) jako działanie podejmowane przez administrację prezydenta Obamy w celu racjonalizacji finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych [w:] B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Misiąg W. (2013), Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy, [w:] K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy, „Studia BAS”, nr 1, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa.
  • Postuła M. (2013), Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania [w:] K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy, „Studia BAS”, nr 1, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  • [www 1] http://bip.um.szczecin.pl/files/ (dostęp: 3.04.2016).
  • [www 2] http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/ (dostęp: 29.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f39cd134-04b9-4220-af7a-7ddeaa7a14f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.