PL EN


2016 | 280 | 36-46
Article title

Innovation in marketing communication - current business theory and practice

Content
Title variants
PL
Innowacje w komunikacji marketingowej. Współczesna teoria i praktyka biznesowa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Innovations are a phenomenon, that affects all areas of business activities, including marketing and its individual tools. This article briefly discusses the causes, that nowadays lead to innovation changes in the area of marketing communication; characterizes selected innovation solutions in marketing communication and presents the results of a research, that analysis and evaluates the use of innovations in marketing communication in business practices in Slovakia. In the conclusion the article summarizes the findings, points out the problems and their possible solutions.
PL
Artykuł porusza kwestię przyczyn, które obecnie prowadzą do zmian innowacji w obszarze komunikacji marketingowej, charakteryzuje wybrane rozwiązania innowacyjne w komunikacji marketingowej i przedstawia wyniki badań, poddające analizie oraz ocenie wykorzystanie innowacji w komunikacji marketingowej w praktyce biznesowej na Słowacji. W kontekście kwestii innowacyjności w komunikacji, wyniki naszych poprzednich badań ukazują praktykę biznesową komunikacji marketingowej, wykorzystującej nowatorskie podejścia, w szczególności internet, w połączeniu z tradycyjnymi mediami na Słowacji. Zgodnie z wynikami badań, większość przedsiębiorstw wykorzystuje również marketing internetowy, lecz nienależycie wprowadza w życie możliwości, które oferuje. Wyniki badań wskazują, iż media społecznościowe są rzadziej wykorzystywaną formą komunikacji przedsiębiorstw. Problemem przedsiębiorstw na Słowacji jest także niedostateczne wykorzystanie innowacyjnych form marketingu w zakresie rozwiązań kreatywnych, a zwłaszcza tzw. alternatywnych form marketingu.
Year
Volume
280
Pages
36-46
Physical description
Contributors
 • Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikovohospodárska. Podnikovohospodárska Katedra
 • Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikovohospodárska. Podnikovohospodárska Katedra
 • Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikovohospodárska. Podnikovohospodárska Katedra
References
 • Europe direct Žilina 2015, Informačné centrum, http://www.europedirectzilina.sk (access: 13.04.2015).
 • Event & Experiential Marketing Industry 2015, Forecast & Best Practices Study, http://www.eventmarketer.com/wpcontent/ uploads/2015/05/2015EventTrackExecSummary.pdf (access: 27.05.2015).
 • Hacker P. (2016), Guerilla marketing - reklama proti reklame, blog.respekt.cz.
 • Internet World Stats 2016, Internet Users in the World by Regions June 2016, http://www.internetworldstats.com/stats.htm (access: 24.03.2016).
 • Karlíček M., Zmazalová M. et al. (2009), Marketingová komunikace, Nakladatelství Oeconomica, Praha.
 • Levinson J. (2007), Guerilla Marketing, 4th edition, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Majtán Š., Grančičová K., Hrušovská D. (2013), Odbytová stratégia, Sprint2, Bratislava.
 • Nielsen (2009), Global Advertising Consumers Trust Real Friends and Virtual Strangers the Most, http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2009/global-advertising-consumerstrust- real-friends-and-virtual-strangers-the-most.html (access: 10.09.2009).
 • Přikrylová J., Jahodová J. (2010), Moderní marketingová komunikace, Grada Publishing, Praha.
 • Scott D.M. (2010), Nové pravidlá marketingu a PR, cz. 2, Eastone Books, Bratislava.
 • Wiltfong J. (2012), Socialogue: I like You and Will Follow you Anywhere!, http://www.ipsosna. com news-polls/pressrelease.aspx?id=5645 (access: 30.09.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f3c0077a-3a39-4dbf-a1bb-cf42cd9e86eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.