Title

Forum Politologiczne

Other titles
EN
The Political Science Forum
ISSN
1734-1698
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.
The intention of the editor of the series and editors board of "The Political Science Forum" is to be the voice of political scientists and other scientists in research on modern scientific discourse, including the current problems of the world, especially in Africa in interdisciplinary perspective. The intension is to address this problems, which are not perceived or not taken into account by the mass media.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.