PL EN


2018 | 362 | 278-290
Article title

Nowy typ konsumenta a rozwój innowacji w handlu detalicznym

Content
Title variants
EN
A new type of consumer and development of innovation in retail trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte w artykule rozważania odnoszą się do ważnego problemu strategicznego, jakim są innowacje w handlu detalicznym. Ich rozwój w gospodarce rynkowej uzależniony jest w dużej mierze od potrzeb i zachowań konsumentów, nowych trendów w konsumpcji oraz rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Zagadnienia te wyznaczają zakres problemowy i merytoryczny artykułu, którego celem jest: a) identyfikacja nowych zjawisk i trendów występujących w handlu detalicznym oraz w zachowaniach konsumentów, b) wskazanie związków innowacji w handlu detalicznym z zachowaniami i potrzebami „nowych” konsumentów, c) analiza wybranych przykładów innowacji wprowadzanych w handlu detalicznym w Polsce. Podstawową metodologię badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu, w tym polsko- i anglojęzyczna prasa specjalistyczna, oraz elementy metody obserwacji nieuczestniczącej.
EN
The article describes an important strategic problem, which is innovation in retail trade. Their development in the market economy depends to a large extent on the needs and behaviors of consumers, new trends in consumption and the development of modern information technologies. These issues determine the problem and substantive scope of the article whose aim is: a) identification of new phenomena and trends occurring in retail trade and in consumer behavior, b) indication of innovation relationships in retail trade with the behavior and needs of “new” consumers, c) analysis of selected examples of innovations introduced in retail trade in Poland. The basic research methodology is the analysis of the subject literature, including the Polish and English specialist press and the non-participative observation method.
Year
Volume
362
Pages
278-290
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
 • Adamczyk G. (2014), Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354), s. 5-16.
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa.
 • Basaran U., Buyukyilaz O. (2015), The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers’ Satisfaction and Behavioral Intentions, „Eurasian Journal of Business and Economics”, No. 8(16), s. 1-18.
 • Borusiak B. (2009), Merchandising, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Chwałek J. (2014), Kierunki innowacji w handlu, „Handel Wewnętrzny”, nr 2, s. 97-102.
 • Ciechomski W., Romanowski R. (2016), Innowacje technologiczne w sektorze handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • East R., Singh J., Wright M., Vanhuele M. (2016), Consumer Behaviour: Applications in Marketing, Sage Publications, California.
 • Kearney A.T. (2017), Technology and Innovation for the Future of Production: Accelerating Value Creation, Word Economic Forum, Geneva.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Makarski S. (2012), Kompetencje konsumentów wyznacznikiem poziomu ich innowacyjności, „Handel Wewnętrzny”, nr 1/2, s. 214.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, s. 47-57.
 • Morgan T. (2008), Visual Merchandising: Windows and In-store Displays for Retail, Laurence King, London.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A., red. (2015), Konsumpcja i innowacje, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Parker J.R., Lehmann D.R. (2011)., When Shelf-Based Scarcity Impacts Consumer Preferences, „Journal of Retailing”, No. 87(2), s. 142-155.
 • Pinto G.L., Dell’Era C., Verganti R., Bellini E. (2017), Innovation Strategies in Retail Services: Solutions, Experiences and Meanings, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 20, Iss. 2, s. 190-209.
 • Reformat B. (2015a), I CON – Ja konsument, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(356), s. 205-215.
 • Reformat B. (2015b), Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Reformat B. (2016), Innowacje w budowaniu przewagi konkrecyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2014), Relationship Determinants on Group-buying Markets – Polish Case, 12th International Marketing Trends Conference, ESCP Europe and Università Ca' Foscari di Venezia, Paris, January 17th-19th 2014, CD-ROM.
 • Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2015), Knowledge about the Customer in Developing Marketing Strategies of Retail Chains – Polish Perspective, The proceedings of the LCBR European Marketing Conference, ed. Lupcon Center for Business Research, Lisbona.
 • Rodriguez M., Paredes F., Yi G. (2016), Towards Future Customer Experience. Trends in Innovation in Retail, „Foresight and STI Governance”, Vol. 10, No. 3, s. 18-28.
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Santacreu A.M. (2014), Innovation, Diffusion, and Trade: Theory and Measurement, Research Division Federal Reserve Bank of Working Paper Series, St. Louis.
 • Singh S. (2012), New Mega Tends. Implications for Our Future Lives, Macmillan, Palgrave.
 • Sławińska M. (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Oeconomica”, Sectio H, no. 1, vol. XLIX, s. 157-165.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA”, nr 9(2), s. 87-104.
 • Tul-Krzyszczuk A., Krajewski K. (2014), Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 6, CD, s. 774-789.
 • Zalega T. (2013a), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek”, nr 8, t. 20, s. 24-31.
 • Zalega T. (2013b), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalega T. (2015), Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne – wybrane zagadnienia, „Marketing i Rynek”, nr 2, CD, s. 14-25.
 • [www 1] Flagowy Empik Future Store w warszawskiej Arkadii – otwarcie już dziś, witrualnywydawca.pl, 20.09.2017, https://wirtualnywydawca.pl/2017/09/flagowy-empik-future-store-warszawskiej-arkadii-otwarcie-juz-dzis/ (dostęp: 21.10.2017).
 • [www 2] Nowe formy reklamy w sklepach i centrach handlowych, Biznes, rzeczpospolitapolska.pl, 20.02.2017, http://www.rp.pl/Biznes/302209852-Nowe-formy-reklamy-w-sklepach-i-centrach-handlowych.html (dostęp: 23.11.2017)
 • [www 3] Rossmann to już coś więcej niż drogeria, „Wiadomości handlowe” 15.09.2016, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rossmann-to-juz-cos-wiecej-niz-drogeria,8677 (dostęp: 28.11.2017).
 • [www 4] Tak zmieni się Żabka. Znamy szczegóły, Fakt24.pl, 6.03.2017, http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/zabka-nowe-logo-zdrowa-gotowa-zywnosc-w-sklepachconvenience/230cp2v (dostęp: 22.11.2017).
 • [www 5] Zakupy przyszłości – najnowsze trendy w handlu detalicznym teraz i za 15 lat. Wyniki badania zachowania klientów przeprowadzonego przez Comarch, https://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/handel-detaliczny/zakupy-przyszlosci-najnowszetrendy-w-handlu-detalicznym-teraz-i-za-15-lat-wyniki-badania-zachowania-klientow-przeprowadzonego-przez-comarch/ (dostęp: 12.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4102b65-4341-4226-bac8-7f8b9543d890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.