PL EN


2013 | 22 | 69-77
Article title

An Essay on Paradigms of Socioglobalistic at Sea and Coast

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Socioglobalistic at sea and coast deals with understanding and explaining the global problems of the modern world connected with maritime and around maritime matters. The social reality is presented in terms of objective and subjective determinants of individual and collective social relations at sea and connected with sea. The aim of the article is to present a broad scale of paradigms for new maritime sociology.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
 • Albrow, M. (1996) The Global Age: State and Society beyond Modernity . Cambridge: Stanford University Press.
 • Andruszkiewicz W. (2008), Budowa portów głębokowodnych Świnoujścia i Gdańska na tle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 18.
 • Aubert, V., Arner, O. (1962), The Ship as a Social System, Oslo: Arbeidspsykologisk Institutt.
 • Barber B. (2004), Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa: Spectrum.
 • Bartłomiejski R. (2011), Fisheries Local Action Groups: A New Theme for Researching Maritime Communities, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 20, pp. 46-55.
 • Bryniewicz W. (2004), Geneza i dzieje socjologii morskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Chrustowa-Dobrowolska M. (2008), Samotność i osamotnienie człowieka w morskim środowisku pracy, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 18.
 • Cooley Ch. H., Human Nature and the Social Order, New York 1964.
 • Durka W., Prestiż zawodów morskich, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 16.
 • Gnitecki J. (2002), Dydaktyka i edukacja wobec wyzwań gospodarki globalnej i cywilizacji informatycznej, [in:] „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, nr 9.
 • Gould J., Kolb W. L. (ed.), A dictionary of the social sciences, New York 1965.
 • Habermas J.(1993), Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Janiszewski L. (1994), Morze i społeczeństwo. Ogólny zarys teorii marynizacji, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 9.
 • Janiszewski L. (1976), Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne, Warszawa-Poznań.
 • Janiszewski L. (1984), Socjologia morska – przedmiot i funkcje, [in:] „Biuletyn Instytutu Bałtyckiego” 1984.
 • Janiszewski L. (1997), Socjologia morska wobec nowych wyzwań społecznych gospodarki morskiej [w:] Problemy społeczne ludzi morza w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańsk 1997.
 • Kuhn T. S. (1985), Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kuhn T. S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: PWN.
 • Kowalewski M., Kołodziejczak S. (2008), Metody jakościowe w badaniach przestrzeni społecznej Szczecina: analiza fotograficzna i mapy ewaluatywne [w:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, red. Z. Rykiel, wyd. UR, Rzeszów, s. 113-122
 • Kowalewski M. (2011), Visual discourse of HafenCity in Hamburg. Preliminary results of the research project/. "Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology", t. XX, s. 56-63
 • Kwiatkowski M. (2005), Kapitał społeczny w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.
 • Nikołajew J. (2000), Społeczne uwarunkowania pracy rybaków dalekomorskich zatrudnionych u armatorów zagranicznych, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 12.
 • Popper K. R (2007), Logika odkrycia naukowego, Warszawa: PWN.
 • Putnam R. (2005), Społeczny kapitał a sukces instytucji [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków.
 • Stasieniuk Ż. (2002), Postrzeganie różnic społecznych w morskich społeczeństwach lokalnych, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. 14.
 • Strauss A. L. (1977), Mirrors and Masks. The Search for Identity, London.
 • Surdej H. (2000), Partycypacja w: Encyklopedia socjologii, Warszawa.
 • Szlachcicowa I. (2003), Tożsamość biograficzna – międzygeneracyjne różnice w sposobach opracowania zmiany społecznej w: M. Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teoria, studia, interpretacje, Zielona Góra.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie – fundament społeczeństwa, Kraków.
 • Sztumski J. (1971), Socjologia nautyczna. Przedmiot i problemy, [in:] „Nautologia” 1971, nr 2-4.
 • Sztumski J. (2004), Załoga statku w świetle socjologii, [in:] Annuals of Marine Sociology, Gdańsk-Szczecin.
 • Walkowiak J. (1985), Życie na statku a normy moralne, [in:] „Przegląd Zachodniopomorski” 1985.
 • Woźniak R. B. (2011), Pięćdziesiąt lat socjologii na Pomorzu Zachodnim, [in:] Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk (eds.), Poznań 2011.
 • Woźniak R. B. (2010), Od archetypu marynistyki do socjoglobalistyki morza i przymorza, [in:] Annuals of Marine Sociology, vol. 19, Gdańsk-Szczecin.
 • Woźniak R. B. (2009), U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Szczecin.
 • Woźniak R. B. (2008), Socjoglobalistyka zbiorowości morza i przymorza, [in:] Annuals of Marine Sociology, vol. 18, Gdańsk-Szczecin.
 • Woźniak R. B. (2006), Sozoglobalistyka morska (Marine sozoglobalistics), [in:] Annuals of Marine Sociology, vo. 17, Gdańsk-Szczecin.
 • Woźniak R. B. (2002), Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku społeczeństwu otwartej edukacji, Szczecin.
 • Woźniak R. B. (1991), Społeczność miasta portowego w procesie przemian, Szczecin.
 • Woźniak R. B. (1981), Problemy współczesnej socjologii morskiej, [in:] „Nautologia”, nr 3.
 • Woźniak R. B. (1976), Stoczniowcy Szczecina. Studium socjologiczne Stoczni im. A. Warskiego, Szczecin.
 • Woźniak R. B. (1971), Problemy współczesnej socjologii morskiej, [in:] „Nautologia” nr 2-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4b1b5a7-68e8-4c77-94b8-33aa0bc8fa92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.