PL EN


1997 | 6 | 67-74
Article title

Chrystologiczno-trynitarne źródła życia konsekrowanego

Content
Title variants
FR
Sources christologiques et trinitaires da la vie consacrée
Languages of publication
Abstracts
PL
Tytuł tego przedłożenia jest podtytułem pierwszego rozdziału posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II: „Vita consecrata”, opublikowanej blisko rok temu, 25 marca 1996 roku. Pierwsza część tytułu rozdziału pierwszego brzmi łacińskim zwrotem: „Confessio Trinitatis”, obok tytułów rozdziału drugiego „Signum fraternitatis” i trzeciego „Servitium caritatis”. Tytuł skromnego referatu sprowadzający się do podtytułu adhortacji mógłby zrodzić obawy, że jest on streszczeniem całego rozdziału. Nie byłoby to celowe, a nawet w tak krótkim czasie możliwe. Przedłożenie niniejszym chcę mówić głównie o źródłach teologicznych życia konsekrowanego, na które składa się życie monastyczne, czyli językiem prawnym, instytuty oddane całkowicie kontemplacji, życie konsekrowane oddane dziełom apostolskim, instytuty świeckie, stowarzyszenie życia apostolskiego, stan dziewic, wdów i wdowców konsekrowanych, pustelnicy i nowe lub odnowione formy życia konsekrowanego, powstające w czasach po Soborze Watykańskim II.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4e997ed-de00-4e7b-8ba0-ae29f379a009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.