PL EN


2017 | 322 | 19-31
Article title

Metody rozwoju kompetencji w warunkach kryzysu

Content
Title variants
EN
Methods for competence development in the time of crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka podkreśla złożoność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu, co skłania do poszukiwania optymalnych metod rozwoju kompetencji w burzliwym otoczeniu. Prezentuje ideę szkoleń nieformalnych i metod rozwoju kompetencji w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem metody coachingu. Przedstawia proces rozwoju kompetencji w czasach kryzysu, którego celem jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na wydajność indywidualną i zespołową. Uzupełnieniem rozważań są zagadnienia związane z rolą menedżera w procesie rozwoju kompetencji w czasach dekoniunktury.
EN
The author of the following article underlined the complexity of operating conditions for companies in the time of crisis, which results in searching optimal methods of competence development in the turbulent environment. The author described an idea of non-formal training courses and competence development methods in the workplace, with a special emphasis put on coaching methods. She presented the process of competence development in the time of crisis, which process aims at achieving a positive impact on both individual and team effectiveness. In the article the author also pondered on the role of a manager in the process of competence development during a recession.
Year
Volume
322
Pages
19-31
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Administracji
References
 • Anusz W. (2008), Kiedy następna sesja? Coaching – nowoczesna recepta na sukces menedżera, „Personel i Zarządzanie”, nr 2/2008.
 • Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Dźwigoł-Barosz M. (2013), Niwelowanie luki kompetencji menedżerów w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Eraut M.J., Alderton G., Cole G., Senker P. (1998), Development of Knowledge and Skills in Employment, Economic and Social Research Council, London.
 • Golnau W. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2000), Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 • Luecke R. (2006), Coaching i mentopring. Jak rozwijać największe talenty i osiągnąć lepsze wyniki, MT Biznes, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A. (2010), Motywowanie pracowników w czasie kryzysu – znaczenie środków niematerialnych [w:] R. Fedan, M. Smoleń (red.), Przedsiębiorstwo i Region. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce, Zeszyt nr 2/2010, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania.
 • Nalepa K.F. (2008), Coaching biznesowy, http://michael.armstrong.nf.pl (dostęp: 26.02.2008).
 • Reynolds J. (2004), Helping People Learn, CIPD, London.
 • Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sierociński P. (2008), Od mobbingu do coachingu, „Personel i Zarządzanie”, nr 1/214.
 • Smith J. (2006), Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Helion, Gliwice.
 • Vickers A., Bavister S. (2007), Coaching, HELION, Gliwice.
 • Wański T., Anusz W. (2007), Wzorcowy coaching, http://www.nf.pl (dostęp: 19.07.2007).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f57c46dc-4706-4235-9b14-79c81b3d4a5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.