Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 53 | 83-100

Article title

Badanie poziomu i struktury kosztów pozyskania wody dla odbiorców miejskuich w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

Keywords

Year

Volume

53

Pages

83-100

Physical description

Contributors

References

  • [1] Bagieński J., Stodulski J., Wpływ instalacji wodomierzy mieszkaniowych na zużycie wody w budynkach, w „Zaopatrzenie Miast i Wsi w wodę”, Materiały konferencyjne, Poznań 1996, tom III
  • [2] Błaszczyk-Nowakowska A., Błaszczyk P., Kryteria i zasady podejmowania modernizacji wodociągów i kanalizacji, „Modernizacja komunalnych wodociągów i kanalizacji-aspekty finansowe, organizacyjne i techniczne", materiały konferencyjne, Warszawa 1996
  • [3] Czechowicz M., Modernizacja na tle gospodarki majątkiem trwałym w komunalnych wodociągach i kanalizacji, w „Modernizacja komunalnych wodociągów i kanalizacji-aspekty finansowe, organizacyjne i techniczne”, materiały konferencyjne, Warszawa 1996 Badanie poziomu i struktury kosztów pozyskania wody dla odbiorców miejskich...
  • [4] Dziembowski Z., Ekonomika Przedsiębiorstwa Komunalnego, PWE, Warszawa 1983
  • [5] Dziembowski Z., Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz możliwości ich kształtowania w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w: "Opłaty za wodę i ścieki w gminie-polityka taryfowa", Warszawa 1995
  • [6] Fijałka T. i in., Uwagi dotyczące opłat za wodę i ścieki w świetle doświadczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie: Konferencja "Opłaty za wodę i ścieki w gminie-polityka taryfowa", Warszawa 1995
  • [7] Heidrich Roman, Miejska gospodarka wodna na tle proproblemu aglomeracji i deglomeracji jednostek komunalnych, Instytut Gospodarki Komunalnej, 1969.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f59ba4bc-6a60-4710-9339-79e2e7e23868
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.