PL EN


2018 | 347 | 88-101
Article title

Koszty transportu czynnikiem wpływającym na konkurencyjność eksportu na perspektywiczne rynki państw trzecich – przykład Polski i Niemiec

Content
Title variants
EN
Transport costs as a factor of export competitiveness on the example of Poland and Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy tematyki konkurencyjności eksportu oraz czynników ją kształtujących. Zawiera porównanie polskiej i niemieckiej gospodarki m.in. ze względu na udział eksportu w PKB. Wskazano perspektywiczne rynki dla polskich oraz niemieckich eksporterów. Oceniono możliwości transportu towarów do krajów zlokalizowanych na innych kontynentach. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badania w zakresie porównania kosztów transportu towarów z Polski i Niemiec do Indii, Wietnamu i Meksyku.
EN
This article describes the subject of export competitiveness and the factors that influence it. The following article contains also a comparison of Polish and German economy, for example the share of exports in GDP. What is more, the article indicates prospective markets for Polish and German exporter. It evaluates the possibilities of transporting goods to countries located on other continents. The last part presents the results of a study on the comparison of costs of transporting goods from Poland and Germany to India, Vietnam and Mexico.
Year
Volume
347
Pages
88-101
Physical description
Contributors
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów
References
 • Burnewicz J. (1993), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dornbusch R., Fischer S. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Frejtag-Mika E. (2009), Przepływy kapitału a konkurencyjność gospodarki [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Hübner D. (1994), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista”, nr 3, s. 27-34.
 • Komunikat Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie perspektywicznych rynków eksportowych, https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskieprogramy-wsparcia-eksportu/rynki-perspektywiczne/225612,piec-programow-promocji-na-rynkach-perspektywicznych.html (dostęp: 8.05.2017).
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (2007), raport z badań pt. Monitoring kondycji sektora MSP 2007, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Szymanik E. (2004), Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 • Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • [www 1] https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 2] http:// http://www.goindia.gov.pl/O_Indiach/sytuacja_gospodarcza/informacje_ogolne / (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 3] www.meksyk.msz.gov.pl / (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 4] https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327525347307/8392086-1327528510568/WDR09_12_Ch06web.pdf (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 5] http://www.rp.pl/artykul/451689-Hamburg--najwiekszy-polski-port.html (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 6] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/id/4839251/ (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 7] http://actiaforum.pl/assets/files/realizacje/pdf/PM-16-PL.pdf/ (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 8] https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/Top%2020%20European%20container%20ports.pdf (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 9] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Twenty-foot_equivalent_unit_(TEU) (dostęp: 8.05.2017).
 • [www 10] https://www.google.pl/maps (dostęp: 8.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f5ec852b-c4d9-4644-bde0-ee4b1da70cf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.