PL EN


2011 | 4 | 155-175
Article title

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-amerykańskich w świetle „Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010

Authors
Content
Title variants
EN
The problems of securtiy as to the French – American relations reflected in Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule tym Autorka poddała analizie kluczowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego w relacjach francusko-amerykańskich, zawężając pole tej analizy do komentarzy prasowych i publicystyki w trzech opiniotwórczych periodykach francuskich: „Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation”. Zawężone zostały również ramy czasowe, wzięto pod lupę tylko publikacje z lat 2007-2010. Te periodyki reprezentują trzy opcje polityczne: lewicową – „Liberation”, centrową – „Le Monde” i centroprawicową – „Le Figaro”. Z uwagi na różne ich orientacje zaistniała konieczność stosowania analiz porównawczych przy omawianiu poszczególnych kwestii. Skupiono główną uwagę na trzech istotnych dla reorientacji stosunków francusko-amerykańskich spraw w okresie rządów N. Sarkozy’ego i B. Obamy. Były nimi powrót Francji do struktur wojskowych NATO, osiągnięcie pozytywnej współpracy w Afganistanie oraz wygaszenie sporu w kwestii irackiej.
EN
In this article, the author analyzed the key issues from the field of the international security in French and American relations, limiting the area of analysis to the press commentaries and publicism in three French periodicals: "Le Figaro”, "Le Monde” and "Liberation”. The time frameworks were also limited and the period of 2007-2010 was only taken into consideration. These p'eriodicals represent three political fractions: the left-wing – Liberation”; Central-wing: "Le Monde”; and Central-Right wing: "Le Figaro”. Since they all have different orientations, it was necessary to us the comparative analysis while discussing the particular matters. The attention was mainly paid to the three important issues for reorientation of the French-American relations during the time of N. Sarkozy and B. Obama’s governments. These were: the moment of France’s return to NATO, reaching the positive cooperation in Afghanistan as well as ceasing the conflict as to the Iraq’s issue.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f62b6d91-8e7d-41a6-8e49-04699f3341f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.