PL EN


2015 | 245 | 215-224
Article title

Rola kapitału własnego w kreowaniu wartości firmy na przykładzie hurtowni farmaceutycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Equity in Creation Value of an Enterprise Based on Pharmaceutical Wholsalers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania zawarte w opracowaniu podzielone zostały na trzy części. Pierwsza z nich jest wskazaniem na wartość jako cel działalności przedsiębiorstwa. W drugiej części wskazano na istotę kapitału własnego. Ostatnia, trzecia część to analiza kapitału własnego firm sektora farmaceutycznego w obszarze dystrybucji. Źródłem praktycznej części opracowania były informacje pozyskane od firm sektora farmaceutycznego na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Dokonując analizy, postawiono wnioski dotyczące dylematów związanych z kapitałem własnym.
EN
The purpose of this article is focused on the role of equity in creation value of an enterprise based on pharmaceutical wholsalers. There was used the information given by Polish companies though interview and taken from internet. The author was concentrated on such aspects as value of an enterprise and the factors influencing equity. Financial issues, discussed in the theoretical part of the article, were expressed practically based on pharmaceutical companies.
Year
Volume
245
Pages
215-224
Physical description
Contributors
References
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1994), Unternehmenswert, Campus Verlag, Frankfurt/ New York.
 • Cwynar A., Cwynar W. (2007), Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa-Rzeszów.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa, Istota - Narzędzia - Zarządzanie, SKwP, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (red.) (2011), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa
 • Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Krajewski M. (2011), Kierunki zarządzania kapitałem własnym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 47.
 • Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1996), Corporate Finance, R.D. Irwin, Boston.
 • Sawicki K. (2001), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. I, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Sierpińska M. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Urbańczyk E., Szczęsna A. (2002), Koszt kapitału jako element wpływający na wybór strategii kapitałowej [w:] Czas na pieniądz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • [www 1] http://www.biznes.newseria.pl/news/branza_farmaceutyczna_z,p395116719 (dostęp: 30.03.2015).
 • [www 2] http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/hurtowa-dystrybucja-lekowrefundowanych- w-polsce-analiza-2012-2014-raport-pwc.pdf (dostęp: 30.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f664d6e4-c636-4d36-8bff-b0d3c130cb16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.