PL EN


2016 | 279 | 214-222
Article title

Przemiany "funkcji miejsca" małego miasta. Przykład Ozorkowa

Content
Title variants
EN
Transformation "features of place" small town. example Ozorków
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy miasta Ozorkowa w jego granicach administracyjnych, położonego w aglomeracji łódzkiej, 25 km od Łodzi. Celem badań było wykorzystanie koncepcji „funkcji miejsca” i jej doprecyzowanie empiryczne w badaniach małego miasta, wyróżniającego się na tle całej aglomeracji specyficzną strukturą funkcjonalną.
EN
The article concerns the town of Ozorków within its administrative boundaries, located in Łódź agglomeration, 25 km from Łódź. The aim of the study was to use the concept of „function space” and its clarification of empirical studies of a small town, standing out against the background of the entire agglomeration specific structure functional.
Year
Volume
279
Pages
214-222
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
References
 • Knapik W. (2010), Zmiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego w latach 2000- 2008 [w:] M. Wójcik (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Wydawnictwo NOVA SANDEC, Nowy Sącz-Łódź.
 • Maik W. (1988), Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadniczych, Seria Geografia nr 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Suliborski A. (1992), Geneza procesów przemian funkcji i struktury funkcjonalnej miasta, Kronika m. Łodzi, z. 1.
 • Suliborski A. (1994), Genetyczno-systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miasta [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Suliborski A. (2001), Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Suliborski A. (2002), Funkcjonalna przemiana i integracja systemu miast w regionie łódzkim [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno- gospodarczy, ZERiOŚ, FI, Łódź.
 • Suliborski A. (2003), Koncepcja funkcji miejsca w badaniach zróżnicowania społeczno-gospodarczego regionu miejskiego [w:] I. Sagan (red.), Wymiar i współczesna interpretacja regionu miejskiego, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Suliborski A., Walkiewicz D., Wójcik M. (2009), Funkcje aglomeracji łódzkiej w systemie osadniczym kraju i regionu [w:] W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz.
 • Suliborski A. (2008, 2012), Funkcje miast [w:] S. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź oraz Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Suliborski A. (2010), Funkcjonalizm w polskiej geografii miast, studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szajnowska-Wysocka A. (1995), Podstawy zorganizowania miast konurbacji śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Wójcik M. (2008), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., Walkiewicz D. (2010), Integracja łódzkiego obszaru metropolitarnego w świetle rozwoju systemu transportowego [w:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f698421d-d414-4497-8f23-1c581c736247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.