PL EN


2017 | 341 | 331-345
Article title

Systemy ERP a informacja zarządcza – perspektywa MSP

Content
Title variants
EN
ERP systems and managerial information – perspective of SMEs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych czynników zwiększających konkurencyjność organizacji jest sprawne zarządzanie informacją, zatem decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP staje się decyzją strategiczną. Chociaż początkowo systemy te przeznaczone były dla dużych przedsiębiorstw, coraz częściej zaczęły je implementować również małe i średnie, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i poprawić swoją pozycję na rynku. Celem artykułu jest próba określenia postaw i oczekiwań użytkowników z sektora MSP wobec systemów klasy ERP oraz ustalenie, jak przeprowadzone wdrożenia wpłynęły na postrzeganie cech jakościowych informacji zarządczej generowanej przez implementowane systemy.
EN
One of the most important factors increasing the competitiveness of the organizationis the efficient management of information, therefore the decision to implement an integrated ERP system becomes a strategic decision. Although initially these systems were dedicated to large enterprises, more and more small and medium enterprises have begun to implement them in order to gain a competitive advantage and improve its market position. The article attempts to determine the extent of the use of ERP systems by the SME sector and to determine the approach to the method of the extraction and use of managerial information within the companies that implemented the system.
Keywords
Year
Volume
341
Pages
331-345
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Alsene E. (2007), ERP Systems and the Coordination of the Enterprise, „Business Process Management Journal”, Vol. 13, No. 3.
 • Gościński J.W. (1968), Elementy cybernetyki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Gościński J.W. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Hadaś Ł., Cyplik P. (red.) (2012), Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP w wybranych przedsiębiorstwach Wielkopolski (2012), Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.
 • Maguire S., Koh S., Magrys A. (2007), The Adoption of e‐business and Knowledge Management in SMEs, „Benchmarking: An International Journal”, Vol. 14, No. 1.
 • Metaxiotis K., Zafeiropoulos I., Askounis D. (2005), Dynamic Risk Management System for the Modeling, Optimal Adaptation and Implementation of an ERP System, „Information Management & Computer Security”, Vol. 13, No. 3.
 • Miller H. (1996), The Multiple Dimensions of Information Quality, „Management Information Systems”, Vol. 13, Iss. 2.
 • Noy C. (2008), Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research, „International Journal of Social Research Methodology”, Vol. 11, Iss. 4.
 • Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Shang S., Seddon P.B. (2002), Assessing and Managing the Benefits of Enterprise Systems: the Business Manager’s Perspective, „Information Systems Journal”, No. 12(4).
 • Stronczek A., Krajewska S. (2015), Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Unold J. (2004), System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Unold J. (2005), Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • [www 1] http://ec.europa.eu (dostęp: 10.01.2017).
 • [www 2] http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp: 8.01.2017).
 • [www 3] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (dostęp: 8.01.2017).
 • [www 4] http://monitorerp.com/pl/campaign (dostęp: 17.01.2017).
 • [www 5] http://www.sage.com.pl/strefa-dla-biznesu/zarzadzanie/trendy-na-rynku-msp (dostęp: 22.01.2017).
 • [www 6] www.erp-view.pl (dostęp: 17.01.2017).
 • [www 7] https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf (dostęp: 17.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f6e831ea-0dd1-473f-b675-a135a2168866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.