PL EN


2016 | 270 | 172-180
Article title

Wpływ kryzysu finansowego na poziom innowacyjności gospodarek krajów europejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of financial crisis on the level of innovation of European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2010 na poziom innowacyjności gospodarek państw europejskich. W celu oceny tego wpływu, analizie poddano dane statystyczne dotyczące zmian wartości indeksu Summary Innovation Index na przestrzeni lat 2006-2013. W analizach skupiono się na wykazaniu podobieństw oraz różnic w dynamice zmian wskaźnika innowacyjności dla poszczególnych krajów europejskich oraz próbie oceny, czy globalny kryzys finansowy objawił się zauważalnymi zmianami. Ponadto w artykule dokonano również zwięzłej oceny aktualnego stanu gospodarek krajów europejskich pod względem potencjału innowacyjnego.
EN
The article addresses the issue og impact of the global financial crisis on the level of innovation of European economies. In order to evaluate this impact the statistical data on changes in the value of the Summary Innovation Index for the years 2006-2013 have been analyzed. The analyzes focused on demonstrating similarities and differences in the dynamics of innovation ratio changes for individual European countries and try to evaluate whether global financial crisis revealed a noticeable change. In addition, the article also made a brief assessment of the current state of European economies in terms of innovation potential.
Year
Volume
270
Pages
172-180
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
  • Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, "Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Łaski K., Podkaminer L. (2010), Wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej [w:] G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
  • Mitręga-Niestrój K. (2012), Skutki światowego kryzysu finansowego w sferze realnej - ujęcie międzynarodowe, "Studia Ekonomiczne", nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • Monkiewicz M. (2008), Globalny kryzys finansowy - działania naprawcze, ochrona konsumentów, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 5, Rzecznik Ubezpieczonych Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa.
  • Orłowski M. (2010), Świat po kryzysie. Dylematy nowego ładu gospodarczego [w:] G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
  • Sagemann B., Reese B. (2011), The Great Subprime Credit Crisis and its Impact on Eastern Europe [w:] J. Jungemann, B. Sagemann (red.), Financial Crisis in Eastern Europe, Gabler Verlag, Wiesbaden.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_ en.htm (dostęp: 23.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f6fdf185-f85a-4fe9-bf11-ffe1d30590f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.