PL EN


2018 | 350 | 65-78
Article title

Rozwój łódzkiego rynku hotelowego na tle innych dużych miast Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Development of Łódź hotel market in comparison to other Polish regional cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia aktualny poziom rozwoju łódzkiego rynku nieruchomości hotelowych na tle innych miast wojewódzkich. Wskazano obszary potencjału turystycznego Łodzi, a następnie przeprowadzono analizę w zakresie liczby obiektów i miejsc noclegowych, stopnia ich wykorzystania oraz rozmieszczenia przestrzennego. W dalszej kolejności podjęto próbę oceny bliższych i dalszych perspektyw rozwoju rynku, a także wskazano na potencjalne zagrożenia.
EN
The article presents the current level of Łódź hotel market development in comparison to other regional cities. The author points out areas that create tourism potential of Łódź, she analyses the number of hotels and accommodation possibilities in the aforementioned hotels. Occupancy rate and spatial distribution are also taken into account. What is more, the article includes analyses of closer and further perspectives of Łódź hotel market development and informs about potential risks.
Year
Volume
350
Pages
65-78
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Błaszczyk W., Witkowski C. (2006), Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin.
 • Kaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B. (2012), Podsumowanie badań ruchu turystycznego w województwie łódzkim za rok 2012, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Łysoń P. (2016), Turystyka w 2015 r., GUS, Warszawa.
 • Milewska M., Włodarczyk B. (2005), Hotelarstwo. Cz. 1, Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, WSTH, Łódź.
 • Rogala-Lewicki A. (2010), Strategia rozwoju miasta Łodzi, FSAP, Łódź.
 • Witkowski C. (2007), Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Włodarczyk B. (2015), Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi, „Turyzm”, nr 25/2, s. 63-75.
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 27.02.2017).
 • [www 2] https://turystyka.gov.pl/cwoh/index (dostęp: 27.02.2017).
 • [www 3] https://www.google.pl/intl/pl/earth/ (dostęp: 27.02.2017).
 • [www 4] http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=85 (dostęp: 27.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f711c791-cd62-4ceb-86ee-d0fdd69bb17a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.