PL EN


2017 | 2 | 21-36
Article title

O PODMIOTOWOŚCI W KONTEKŚCIE PEDAGOGICZNYM

Authors
Content
Title variants
EN
subjectivity of adult person in perspective of learning from one`s own biography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy podmiotowości człowieka dorosłego w powiązaniu z procesem uczenia się z własnej biografii, ujmowanym z perspektywy andragogicznej w biograficznym podejściu badawczym. W pierwszej jego części autor przedstawia ogólne informacje o podmiotowości, następnie prezentuje podmiotowość w ujęciu pedagogicznym i andragogicznym. W kolejnej części odnajduje atrybuty podmiotowości człowieka dorosłego w procesie uczenia się z własnej biografii, w odniesieniu do wyników projektu badawczego pt.: Uczenie się z własnej biografii, realizowanego w latach 2008–2010, z udziałem badaczy z wielu ośrodków akademickich w Polsce. W analizach tych koncentruje się na powiązaniach podmiotowości z procesem uczenia się, realizowanym w kontekście refleksji nad własną biografią, z procesem rozwoju oraz z kategorią dorosłość.
EN
This article discuss the subjectivity of an adult person in relation to process of learning from one`s own biography viewed from andragogical perspective with biographical approach. The first part shows: general informations about the subjectivity, then discuss subjectivity in pedagogical and andragogical approach. In the next part of this text author reveals attributes of adult person subjectivity in process of learning from one`s own biography in relation to results of research project: Learning from one`s own biography, realised in 2008–2010 with participation of researchers from many academics centres in Poland. In these analysis she concentrates on connections between subjectivity and learning process in context reflections about one`s own biography, connected with development process and with category of the adulthood.
Year
Volume
2
Pages
21-36
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f7e273b4-5480-488b-9c92-e3c2596670be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.