PL EN


2013 | 2(91) | 27-36
Article title

Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych

Content
Title variants
EN
The Role of Communication in Planned Organizational Change Processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podział procesu wprowadzania planowanych zmian organizacyjnych na trzy etapy, ze względu na funkcje, jakie pełni w nim komunikacja, a mianowicie: relacyjną, informacyjną oraz rozwojową. Etap poprzedzający wprowadzenie planowanej zmiany akcentuje znaczenie relacyjnej funkcji komunikacji. Kształtowanie relacji cechujących się zaufaniem powoduje, że wzrasta gotowość do zmian. Rzetelna i wiarygodna informacja, przekazywana na etapie realizacji zmian, sprzyja redukcji niepewności, wywołanej zmianami. Etap następujący po przeprowadzanych zmianach wymaga wysokiej jakości komunikacji, w której jej aspekt informacyjny i relacyjny zostają zintegrowane na rzecz procesów uczenia się nowych wzorców komunikacyjnych i nowych sposobów działania. Ponieważ komunikacja jest podstawowym narzędziem integracji zbiorowych działań w organizacji, jej rola w procesie planowanych zmian ma znaczenie fundamentalne.
EN
This article presents the three–stage implementation process for organizational changes where the role of communication is a key—relational, informational, and developmental. The relational function of communication is stressed in the stage preceding the introduction of planned changes. Building relations based on trust fosters a readiness for change. Reliable and trustworthy information provided during the implementation stage reduces uncertainty evoked by changes. The post implementation stage demands high quality communication. In it, the informational and relational aspects are integrated to facilitate learning processes aimed at new communication models and new ways of acting. Since communication is a basic tool in the integration of the collective actions in the organization, its role in the planned change process is of fundamental importance.
Year
Issue
Pages
27-36
Physical description
Document type
article
Dates
published
2013-04-15
Contributors
 • Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences, the University of Gdańsk, Poland, kadamsz@wp.pl
References
 • Allatta J.T., Singh H. (2011), Evolving communication patterns in response to acquisition event, „Strategic Management Journal”, vol. 32, s. 1099–1118.
 • Allen J., Jimmieson N.L., Bordia P., Irmer B.E. (2007), Uncertainty during organizational change: Managing perception through communication, „Journal of Change Management”, vol. 7(2), s. 187–210.
 • Argyris C., Schön D.A. (1996),Organizational Learning II. Theory, method and practice, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Bordia P., Hobman E.V., Jones E., Gallois C., Callan V.J (2004), Uncertainty during organizational change: Types, consequences and management strategies, „Journal of Business and Psychology”, vol. 18(4), s. 507–532.
 • Burnes B. (2009), Managing change, Prentice Hall, New York.
 • By R.T., Burnes B., Oswick C. (2011), Change management: the road ahead, „Journal of Change Management”, vol. 11(1), s. 1–6.
 • Caluwè L. de Vermaak H. (2004), Change paradigms: An overview, „Organization Development Journal”, vol. 22(4), s. 9–18. Conway N., Guest D., Trenberth L. (2011),Testing the differential effects of changes in psychological contract breach and fulfillment, „Journal of Vocational Behavior”, vol. 79, s. 267–276.
 • Deutsch M. (2005),Współpraca i rywalizacja, [w:] M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 21–41.
 • DiFonzo N., Bordia P., Rosnow R.L. (1994), Reining in rumors, „Organizational Dynamics”, vol. 23(1), s. 47–62.
 • DiFonzo N., Bordia P. (1998), A tale of two corporations: managing uncertainty during organizational change, „Human Resource Management”, vol. 37(3), s. 295–303. Elving W.J.L. (2005), The role of communication in organizational change, „Corporate Communication: An International Journal”, vol. 10(2), s. 129–138. Elving W., Hansma L. (2008), Leading organizational change: On the role of top management and supervisors in communicating organizational change. Conference Papers – International Communication Association, 2008 Annual Meeting, s. 1–46.
 • Fiske A.P. (1992), The Four Elementary Form of Sociality: Framework for United Theory of Social Relations, „Psychological Review”, vol. 99(4), s. 689–723.
 • Gopinath C., Becker T.E. (2000), Communication, procedural justice, and employee attitudes: Relationships under conditions of divestiture, „Journal of Management”, vol. 26(1), s. 63–83.
 • Kacelnik A. (2006), Meanings of rationality, [w:] S. Hurley, M. Nudds (red.), Rational animals?, Oxford University Press, Oxford, s. 87–106.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lewis L.K., Schmisseur A.M., Stephens K.K., Weir K.E. (2006), Advice on communicating during organizational change, „Journal of Business Communication”, vol. 43, s. 113–137.
 • Palmer I., Dunford R. (2008), Organizational change and the importance of embedded assumptions, „British Journal of Management”, vol. 19, s. 20–32.
 • Pascale R.T. (2001), Surfing the edge of chaos, [w:] J.S. Osland, D.A. Kolb, I.M. Rubin (red.), The organizational behavior reader, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Quian Y., Daniels T. (2008), A communication model of employees cynicism toward organizational change, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 13(3), s. 319–332.
 • Quinn R.E. (2004), Building the bridge as you walk on it: A guide for leading change, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Rousseau D.M. (1995), Psychological contracts in organizations, Sage Thousand Oaks, CA.
 • Rousseau D.M. (2001), The psychological contracts: violations and modifications, [w:] J.S. Osland, D.A. Kolb, I.M. Rubin (red.), The organizational behavior reader, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Rousseau D.M, Tijorivala S.A. (1998), Assessing psychological contracts: issues, alternatives and measures, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 19, s. 679–695.
 • Russ T.L. (2008), Communicating change: A review and critical analysis of programmatic and participatory implementation approaches, „Journal of Change Management”, vol. 8(3–4), s. 199–211.
 • Self D.R., Armenakis A.A., Schraeder M. (2007), Organizational change content, process, and context: A simultaneous analysis of employees reactions, „Journal of Change Management”, vol. 7(2), s. 211–229.
 • Stacey R.D. (2001), Complex responsive processes in organizations. Learning and knowledge creation, Routledge, London.
 • Shaw P. (2002),Changing conversations in organizations, Routledge, London.
 • Stankiewicz J. (1999), Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław.
 • Stanovich K.E., West R.F. (2000), Individual differences in reasoning. Implications for the rationality debate?, „Behavioral and Brain Sciences”, vol. 23, s. 645–726.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków. Vuuren H.A.M., van Elving W.J.L (2008), Communication, sensemaking and change as a chord of three strands: Practical implications and a research agenda for communicating organizational change, „Corporate Communication: An International Journal”, vol. 13(3), s. 349–359.
 • Wojtecki J.G. Jr., Peters J.R. (2000), Communicating organizational change: Information technology meets the carbon-based employee unit, „The 2000 Annual: Consulting”, vol. 2, s. 1–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f82ce52a-c14a-47cb-9d73-8caa8bb8bc32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.